Oznam Slovenského zväzu telesne postihnutých

dátum: 19.08.22-15:07

Oznamujeme účastníkom Rekondično-integračného pobytu v Sklených Tepliciach:

Odchod je 2. marca 2008 z parkoviska pred budovou MsÚ Nitra o 14.00 hod.

Každý účastník si so sebou vezme:

Občiansky preukaz
Preukaz zdravotnej poisťovne
Zdravotný záznam /podľa potreby/
Lieky, ktoré užíva
Členský preukaz SZTP /bude sa vyberať členské na rok 2008/
Preukaz ZŤP
Dobrú náladu!

Všetkým účastníkom praje príjemný pobyt Jaroslav Varga, predseda ZO.