hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Kultúra a šport
Kaviareň coctail bar disco bar Satyr

Fraňa Mojtu 12, 949 01 Nitra
tel.:037/6 51 20 50, 0911 929 290,  fax.: 037/651 20 51
web: www.satyr.sk
e-mail: satyr@satyr.sk

 
Športová hala Plastika

Novozámocká ul.,
tel.:037/6515002,

 
Hokejový klub Nitra

Jesenského 2, 94901 Nitra
tel.:037/6513483,  fax.: 037/6513481
web: www.hkmnr.sk
e-mail: hkmnitra@stonline.sk

 
Športová hala Nitra

Chrenovská 16, 949 01 Nitra
tel.:037/7335 992, 0903 604 616,

 
BK SPU Nitra

Čsl. armády 1, 949 01 Nitra
tel.:037/652 43 64,  fax.: 037/652 55 33
web: www.bknitra.com
e-mail: bkaxspunitra@azet.sk

 
logo Nitrianska galéria, spravodajnitra.sk
Nitrianska galéria

Župné námestie 3, 949 01 Nitra
tel.:037/ 657 96 41-3,  fax.: 037/657 96 42
web: www.nitrianskagaleria.sk
e-mail: sekretariatng@flynet.sk
 
Cafe Piano

Farská 46, 949 01 Nitra
tel.:037/7 721 651,
web: www.piano.sk
e-mail: piano@post.sk

 
TJ Slovan Nitra-Chrenová

Pri Strelnici 7, 949 01 Nitra
tel.:037/733 14 03,

 
Atletický štadión Stavbár

Trieda A. Hlinku 55, 949 01 Nitra
tel.:037/658 60 35, 037/658 60 36,
e-mail: tjstavbar@stonline.sk

 
FC Nitra

Jesenského 4, 949 01 Nitra
tel.:sekretariát: 037/651 34 80, mládež: 037/651 01 12,  fax.: 037/741 49 58
web: www.fcnitra.sk
e-mail: fcnitra@fcnitra.sk

 
Knižnica Agroinštitútu Nitra

Akademická ul. 4, 949 01 Nitra
tel.:037/7910 211,  fax.: 037/7910 159
web: www.agroinstitut.sk
e-mail: kniznica@agroinstitut.sk

 
Šachový klub

Fatranská 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7335988,
web: www.kosnr.sk
e-mail: radecka@flynet.sk

 
Klub jogy

Fatranská 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7335988,
web: www.kosnr.sk
e-mail: bakay@flynet.sk

 
Fotoklub

Fatranská 3, 94901 Nitra
tel.:037/6532544,
web: www.kosnr.sk
e-mail: smreckova@flynet.sk

 
Klub grafológie

Fatranská 3, 94901 Nitra
tel.:037/6531545,
web: www.kosnr.sk
e-mail: radecka@flynet.sk

 
Katedrála sv. Emeráma

Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra - Hrad
 fax.: 037 / 772 17 49

 
Kostol sv. Gorazda (Klokočina)

Nitra

web: www.farnost.sk

 
logo Autokemping Jelenec, spravodajnitra.sk
Autokemping Jelenec

Remitáž Jelenec 239 , 951 73 Jelenec
tel.:037/6 31 32 04, 037/6 31 32 32 ,  fax.: 037/6 31 33 17

 
Výstavná sieň Jána Plesníka

Hlohovecká 2, Nitra - Lužianky

 
Súkromné konzervatórium

Krčméryho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/652 35 18, 0905 20 70 70,  fax.: 037/652 35 18
web: www.konzervatoriumnitra.sk
e-mail: konzervatorium@post.sk

 
Súkromná základná umelecká škola

Ďurkova 18, 949 01 Nitra
tel.:037/ 6 510 143,
web: www.tralaskola.sk
e-mail: tralaskola@tralaskola.sk

 
Klub kaktusárov v Nitre

949 01 Nitra
tel.:0905235887,
web: www.kaktusynr.host.sk
e-mail: vladogv@stonline.sk

 
RR Klub slovenských turistov Nitra

Bazovského 18, 949 01 Nitra
tel.:037/7733852,
web: www.kst.sk

 
Tenis klub Slávia SPU AX

Ďumbierska 2, 94901 Nitra
tel.:037/6533681,

 
Knižnica Nitrianskej galérie

Župné námestie 3, 949 01 Nitra
tel.:037/6579 641-42,  fax.: 037/6579 642
e-mail: sekretariatng@flynet.sk

 
logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
Krajská knižnica Karola Kmeťka

Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
tel.:037/741 91 62,
web: www.krajskakniznicanitra.sk/
e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka - Oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka - Oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti

  Samova 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/6519887,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk
  e-mail: sekretariat@krajskakniznicanitra.sk
   
  Slovenská poľnohospodárska knižnica

  P.O.Box 20B, 949 59 Nitra
  tel.:037/6517743,
  web: www.slpk.uniag.sk
  e-mail: slpk@uniag.sk

   
  Ústav vedecko technických informácií pre pôdohospodárstvo

  Samova 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7721 805, klapka 114,  fax.: 037/7721 742
  web: www.uvtip.sk
  e-mail: uvtip@uvtip.sk, vokurkova@uvtip.sk

   
  Výskumný ústav živočíšnej výroby

  Hlohovecká 2, 949 92 Nitra-Lužianky
  tel.:037/6546 122,  fax.: 037/6546 361
  web: www.vuzv.sk
  e-mail: vuzv@vuzv.sk

   
  VK EKONOM SPU Nitra

  Čsl. Armády 1, 949 76 Nitra
  tel.:+421 905 312 370 - Mgr. Ľubomír Paška (manager),
  web: www.svf.sk
  e-mail: info@volejbalnitra.sk

   
  VK EKONOM SPU Nitra

  Čsl. Armády 1, 949 76 Nitra
  tel.:+421 905 312 370 - Mgr. Ľubomír Paška (manager),
  web: www.svf.sk
  e-mail: info@volejbalnitra.sk

   
  Nitrianska hvezdáreň

  Fatranská 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/6537449,
  web: www.suh.sk

   
  Vivárium SPU NITRA

  Areál SPU, 949 01 Nitra
  tel.:037/6508334,

   
  Slovenská poľnohospodárska knižnica

  P.O.Box 20B, 949 59 Nitra
  tel.:037/6517743,
  web: www.slpk.uniag.sk
  e-mail: slpk@uniag.sk

   
  logo Zábavno - obchodné centum MAX, spravodajnitra.sk
  Zábavno - obchodné centum MAX

  Chrenovská ul. 1661/30, 949 01 Nitra

  web: www.ocmax.sk
  e-mail: nitra@ocmax.sk

   
  Kostol sv.Františka Xaverského (Nitra-Dražovce)


   
  Kostol sv.Michala Archanjela (Nitra, vŕšok nad Dražovcami)


   
  Kostol sv.Františka Xaverského (Nitra-Dražovce)


   
  Kostol sv.Michala Archanjela (Nitra, vŕšok nad Dražovcami)


   
  Kostol sv.Štefana Kráľa


   
  Kláštor františkánov a kostol sv.Petra a Pavla


   
  Seminár (Veľký seminár) a Diecézna knižnica


   
  Kostol sv.Urbana


   
  Knižnica Nitrianskej galérie

  Župné námestie 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/6579 641-42,  fax.: 037/6579 642
  e-mail: sekretariatng@flynet.sk

   
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka

  Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
  tel.:037/741 91 62,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk/
  e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka - Oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka - Oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti

  Samova 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/6519887,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk
  e-mail: sekretariat@krajskakniznicanitra.sk
   
  Slovenská poľnohospodárska knižnica

  P.O.Box 20B, 949 59 Nitra
  tel.:037/6517743,
  web: www.slpk.uniag.sk
  e-mail: slpk@uniag.sk

   
  Univerzitná knižnica UKF

  Javorová 12, 949 01 Nitra
  tel.:037/733 1604,
  web: www.lib.ukf.sk
  e-mail: lib@ukf.sk

   
  Ústav vedecko technických informácií pre pôdohospodárstvo

  Samova 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7721 805, klapka 114,  fax.: 037/7721 742
  web: www.uvtip.sk
  e-mail: uvtip@uvtip.sk, vokurkova@uvtip.sk

   
  Výskumný ústav živočíšnej výroby

  Hlohovecká 2, 949 92 Nitra-Lužianky
  tel.:037/6546 122,  fax.: 037/6546 361
  web: www.vuzv.sk
  e-mail: vuzv@vuzv.sk

   
  Synagóga

  Pri Synagóge, 949 01 Nitra

   
  Bonsai centrum

  Pri Synagóge 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/7417074,
  web: www.stonline.sk/bonsainitra/
  e-mail: bonsainitra@stonline.sk

   
  Seminár (Veľký seminár) a Diecézna knižnica


   
  Kostol sv.Štefana Kráľa


   
  Kostol sv.Michala Archanjela (Nitra, vŕšok nad Dražovcami)


   
  Kláštor františkánov a kostol sv.Petra a Pavla


   
  Kostol sv.Františka Xaverského (Nitra-Dražovce)


   
  PONITRIANSKE MÚZEUM - VÝSTAVY A PODUJATIA 2006

  Ponitrianske múzeum, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/651 00 00, 037/651 42 53,  fax.: 037/741 97 71
  e-mail: nimuz@stonline.sk

   
  PONITRIANSKE MÚZEUM - VÝSTAVY A PODUJATIA 2006

  Ponitrianske múzeum, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/651 00 00, 037/651 42 53,  fax.: 037/741 97 71
  e-mail: nimuz@stonline.sk

   
  Kresťanský zbor v Nitre

  Podzámska 17, 949 01 Nitra

  web: www.kz-nitra.sk

   
  Kostol sv. Ladislava(Piaristi)

  Piaristická 8, 949 01 Nitra
  tel.:037/772 72 51,  fax.: 037/741 80 95
  e-mail: alojz@piaristi.sk

   
  Kostol sv. Ladislava(Piaristi)

  Piaristická 8, 949 01 Nitra
  tel.:037/772 72 51,  fax.: 037/741 80 95
  e-mail: alojz@piaristi.sk

   
  Kostol navštívenia Panny Márie

  Nitra

   
  Kostol všetkých svätých(Kynek)


   
  Kostol sv. Cyrila a Metoda

  Nitra

   
  Kostol všetkých svätých(Kynek)


   
  Kostol sv. Urbana (Zobor)


   
  Kostlol sv. Petra a Pavla (Františkáni)

  Nitra

   
  Rock Club Naozzay

  Kupecká 7, 949 01 Nitra

   
  PONITRIANSKE MÚZEUM - VÝSTAVY A PODUJATIA 2006

  Ponitrianske múzeum, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/651 00 00, 037/651 42 53,  fax.: 037/741 97 71
  e-mail: nimuz@stonline.sk

   
  Castrol Arena - Žarnovica

  966 81 Žarnovica

   
  Londoner Pub

  Mostná 26, 949 01 Nitra

   
  Nitrianska hvezdáreň

  Fatranská 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/6537449,
  web: www.suh.sk

   
  Vivárium SPU NITRA

  Areál SPU, 949 01 Nitra
  tel.:037/6508334,

   
  RR Klub slovenských turistov Nitra

  Bazovského 18, 949 01 Nitra
  tel.:037/7733852,
  web: www.kst.sk

   
  Ústav vedecko technických informácií pre pôdohospodárstvo

  Samova 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7721 805, klapka 114,  fax.: 037/7721 742
  web: www.uvtip.sk
  e-mail: uvtip@uvtip.sk, vokurkova@uvtip.sk

   
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka

  Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
  tel.:037/741 91 62,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk/
  e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka

  Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
  tel.:037/741 91 62,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk/
  e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  Reštaurácia na KORZE

  Štefánikova 2, 949 01 Nitra
  tel.:0903 566 304,

   
  Farská pivnica

  Farská 10, 949 01 Nitra
  tel.:037/651 20 61,
  web: www.vsetkovmeste.sk

   
  logo Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, spravodajnitra.sk
  Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

  Dlhá 92, 950 50 Nitra
  tel.:037/6572 553, 0911 404 001,  fax.: 037/7333 479
  web: spmnitra.sk/
  e-mail: muzeum@agrokomplex.sk

  Užitočné rady a články
 • Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

 •  
  Agentúra NET-MODEL

  Považská 12, 949 01 Nitra
  tel.:0915 158 234,

   
  Agentúra NET-MODEL

  Považská 12, 949 01 Nitra
  tel.:0915 158 234,

   
  Nitriansky informačný systém - NISYS

  Štefánikova 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/1 61 86, 037/7 410 906,  fax.: 037/7 410 907
  web: www.nitra.sk, www.nisys.sk
  e-mail: info@nitra.sk

   
  PONITRIANSKE MÚZEUM - VÝSTAVY A PODUJATIA 2006

  Ponitrianske múzeum, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/651 00 00, 037/651 42 53,  fax.: 037/741 97 71
  e-mail: nimuz@stonline.sk

   
  Nová pekáreň

  Rázusova 2, 949 01 Nitra
  tel.:0905 315 155,

   
  Agroinštitút Nitra

  Akademická 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 91 01 11,  fax.: 0037/7 91 01 32
  web: www.agroinst.sk
  e-mail: agroins@agroinstitut.sk

   
  Mestský úrad

  Štefánikova 60, 949 01 Nitra
  tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
  web: www.msunitra.sk
  e-mail: msunitra@msunitra.sk

   
  Ranč DD

  Dlhá 120, 949 01 Nitra
  tel.:0907 424 411,
  web: www.rancdd.com

   
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka

  Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
  tel.:037/741 91 62,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk/
  e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  RR Klub slovenských turistov Nitra

  Bazovského 18, 949 01 Nitra
  tel.:037/7733852,
  web: www.kst.sk

   
  VK EKONOM SPU Nitra

  Čsl. Armády 1, 949 76 Nitra
  tel.:+421 905 312 370 - Mgr. Ľubomír Paška (manager),
  web: www.svf.sk
  e-mail: info@volejbalnitra.sk

   
  logo Malá galéria AKCENT, spravodajnitra.sk
  Malá galéria AKCENT

  Kúpeľná 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6517604, 0905 318 260,
  e-mail: mg.akcent@gmail.com

   
  Zimný štadión

  Jesenského 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/6513483, 0902 955 485,

   
  PKO Nitra

  J. Kráľa 4 , 949 01 Nitra
  tel.:037,
  web: www.pkonitra.sk/index.php
  e-mail: pkonitra@pkonitra.sk
   
  Nitrianske kniežatstvo

  Kynek, Nitra - Kynek
  tel.:0905 730 602,
  web: www.nitrianskekniezatstvo.sk

   
  Futbalový štadión ČFK Nitra

  Golianova 70, 949 01 Nitra
  tel.:037/6512596,  fax.: 037/6512596
  web: www.cfknitra.sk

   
  Furmanský dvor

  Salaš Cabaj-Čápor, 951 17 Cabaj-Čápor
  tel.:0903 816 456,
  e-mail: burza@salas-cabaj.sk

   
  ENERGYM

  Mostná 13 (areál bývalej Ferenitky), 949 01 Nitra
  tel.:0905 932 304,
  e-mail: michi@energym.sk

   
  Futbalový štadión TJ Družstevník Ivanka pri Nitre

  Novozámocká 238, 951 12 Ivanka pri Nitre

   
  Futbalový štadión FK Janíkovce

  Dlhá 106, 949 07 Nitra - Janíkovce
  tel.:037/656 1234 alebo 0904 806 411,

   
  Futbalový štadión TJ Štart Nitr. Hrnčiarovce

  Nitrianske Hrnčiarovce, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce
  tel.:0905 236 697,

   
  Futbalový štadión ŠK Dolné Krškany

  Biovetská ul., 949 05 Nitra - Dol. Krškany
  tel.:0904 875 205,

   
  Futbalový štadión OFK Lužianky

  Športová 4 , 951 41 Lužianky
  tel.:0903 415 365,

   
  Futbalový štadión FC 31 Jarok

  Hlavná 231 , 951 48 Jarok
  tel.:0903 727 330,

   
  Futbalový štadión Slovan Duslo Šaľa

  Partizánska 14, 927 01 Šaľa
  tel.:031 / 771 4713 alebo 031 / 771 2458,

   
  Futbalový štadión ŠK Eldus Močenok

  Školská ul. 1689, 951 31 Močenok
  tel.:037/778 1554,  fax.: 037/778 1554
  web: www.skeldus.sk
  e-mail: skmocenok@post.sk

   
  Futbalový štadión FC ViOn

  Továrenská 64, 953 01 , 953 01 Zlaté Moravce
  tel.:037/640 3308,  fax.: 037/640 3336-7
  web: www.fcvion.sk
  e-mail: fcvion@fcvion.sk

   
  Športová hala (Viacúčelová mestská hala)

  Klokočina, Nitra

   
  SKI-TMG REMATA

  Priemyselná 11, 971 01 Prievidza
  tel.:046/542 52 43, 0903 619 044,  fax.: 046/542 52 44
  web: www.skitmg.sk

   
  Podzoborské kultúrne a informačné stredisko

  Farská 44, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 413 852,
  e-mail: podzoborie@stonline.sk

   
  Pastoračné centrum sv. Rodiny

  Hviezdoslavova 7, 949 11 Nitra
  tel.:037/77 31 946,
  e-mail: nitra.klokocina@fara.sk

   
  logo Nitrianske kúpalisko, spravodajnitra.sk
  Nitrianske kúpalisko

  Na Sihoti, 949 01 Nitra
  tel.:037/741 30 75, 037/ 741 96 22,
  web: http://www.sarznitra.sk/letne%20kup.html
  e-mail: sarznitra@mail.t-com.sk, sarznitra@stonline.sk

   
  logo Mestský kúpeľ Nitra, spravodajnitra.sk
  Mestský kúpeľ Nitra

  Kúpeľná 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 517 481, 037 / 7413075,,
  web: www.sarznitra.sk
  e-mail: sarznitra@mail.t-com.sk, sarznitra@stonline.sk

   
  logo Fotogaléria TRAFAČKA, spravodajnitra.sk
  Fotogaléria TRAFAČKA

  Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra
  tel.:0905 651 667,
  web: www.trafacka.sk
  e-mail: trafacka@trafacka.sk

  Užitočné rady a články
 • Fotogaléria TRAFAČKA

 •  
  logo Club Tatra, spravodajnitra.sk
  Club Tatra

  7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
  tel.:0911 021 774,
  web: www.mojakultura.sk/sk/tatra
   
  logo Hidepark - kultúrne centrum v Nitre, spravodajnitra.sk
  Hidepark - kultúrne centrum v Nitre

  Vodná 4675, 949 01 Nitra
  tel.:0907 03 66 42,
  web: www.hidepark.sk
  e-mail: info@hidepark.sk