hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Vzdelávanie
Materská škola Zvolenská

Zvolenská 23, 949 11 Nitra
tel.:037/6520 494,
web: www.msnitra.org/mszvolenska
e-mail: mszvolenska@flynet.sk

 
Knižnica Agroinštitútu Nitra

Akademická ul. 4, 949 01 Nitra
tel.:037/7910 211,  fax.: 037/7910 159
web: www.agroinstitut.sk
e-mail: kniznica@agroinstitut.sk

 
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského

Damborského 1, 949 01 Nitra
tel.:037/741 13 36, 0902 343 155,  fax.: 037/741 56 29
web: www.zusnitra.sk
e-mail: zusnitra@zusnitra.sk

 
Súkromná základná umelecká škola

Ďurkova 18, 949 01 Nitra
tel.:037/ 6 510 143,
web: www.tralaskola.sk
e-mail: tralaskola@tralaskola.sk

 
Knižnica Nitrianskej galérie

Župné námestie 3, 949 01 Nitra
tel.:037/6579 641-42,  fax.: 037/6579 642
e-mail: sekretariatng@flynet.sk

 
logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
Krajská knižnica Karola Kmeťka

Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
tel.:037/741 91 62,
web: www.krajskakniznicanitra.sk/
e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka - Oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka - Oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti

  Samova 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/6519887,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk
  e-mail: sekretariat@krajskakniznicanitra.sk
   
  Slovenská poľnohospodárska knižnica

  P.O.Box 20B, 949 59 Nitra
  tel.:037/6517743,
  web: www.slpk.uniag.sk
  e-mail: slpk@uniag.sk

   
  Ústav vedecko technických informácií pre pôdohospodárstvo

  Samova 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7721 805, klapka 114,  fax.: 037/7721 742
  web: www.uvtip.sk
  e-mail: uvtip@uvtip.sk, vokurkova@uvtip.sk

   
  Výskumný ústav živočíšnej výroby

  Hlohovecká 2, 949 92 Nitra-Lužianky
  tel.:037/6546 122,  fax.: 037/6546 361
  web: www.vuzv.sk
  e-mail: vuzv@vuzv.sk

   
  Slovenská poľnohospodárska knižnica

  P.O.Box 20B, 949 59 Nitra
  tel.:037/6517743,
  web: www.slpk.uniag.sk
  e-mail: slpk@uniag.sk

   
  Správa zariadení sociálnych služieb

  Baničova 12, 949 12 Nitra
  tel.:037/6 925 513/11,14,
  web: www.msunitra.sk
  e-mail: moravcikova@szss.sk

   
  Knižnica Nitrianskej galérie

  Župné námestie 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/6579 641-42,  fax.: 037/6579 642
  e-mail: sekretariatng@flynet.sk

   
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka

  Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
  tel.:037/741 91 62,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk/
  e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka - Oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka - Oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti

  Samova 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/6519887,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk
  e-mail: sekretariat@krajskakniznicanitra.sk
   
  Slovenská poľnohospodárska knižnica

  P.O.Box 20B, 949 59 Nitra
  tel.:037/6517743,
  web: www.slpk.uniag.sk
  e-mail: slpk@uniag.sk

   
  Univerzitná knižnica UKF

  Javorová 12, 949 01 Nitra
  tel.:037/733 1604,
  web: www.lib.ukf.sk
  e-mail: lib@ukf.sk

   
  Ústav vedecko technických informácií pre pôdohospodárstvo

  Samova 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7721 805, klapka 114,  fax.: 037/7721 742
  web: www.uvtip.sk
  e-mail: uvtip@uvtip.sk, vokurkova@uvtip.sk

   
  Výskumný ústav živočíšnej výroby

  Hlohovecká 2, 949 92 Nitra-Lužianky
  tel.:037/6546 122,  fax.: 037/6546 361
  web: www.vuzv.sk
  e-mail: vuzv@vuzv.sk

   
  Kongresové centrum SD A. Bernoláka

  Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 508 334,  fax.: 037/7 411 451
  web: www.uniag.sk
  e-mail: eva.strapakova@uniag.sk

   
  Ústav vedecko technických informácií pre pôdohospodárstvo

  Samova 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7721 805, klapka 114,  fax.: 037/7721 742
  web: www.uvtip.sk
  e-mail: uvtip@uvtip.sk, vokurkova@uvtip.sk

   
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka

  Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
  tel.:037/741 91 62,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk/
  e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka

  Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
  tel.:037/741 91 62,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk/
  e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  Agroinštitút Nitra

  Akademická 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 91 01 11,  fax.: 0037/7 91 01 32
  web: www.agroinst.sk
  e-mail: agroins@agroinstitut.sk

   
  SOU stavebné

  Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
  tel.:037/7721112,
  e-mail: sousnr@mail.viapvt.sk, sousnr@monet.sk

   
  logo Krajská knižnica Karola Kmeťka, spravodajnitra.sk
  Krajská knižnica Karola Kmeťka

  Fraňa Mojtu 18 (MEDIAHAUS), 949 01 Nitra
  tel.:037/741 91 62,
  web: www.krajskakniznicanitra.sk/
  e-mail: sluzby@krajskakniznicanitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 •  
  Inštitút Spravodaj

  Kmeťkova 10, 94901 Nitra
  tel.:037/776 77 11,  fax.: 037/776 77 12
  web: www.spravodajnitra.sk
  e-mail: web@spravodajnitra.sk

   
  Základná škola Lehota

  Školská 144, 951 36 Lehota
  tel.:037/6 55 31 44, 0918/832 472,
  web: www.zslehota.edupage.org
  e-mail: skola@zslehota.edu.sk

   
  logo Fórum mladých, spravodajnitra.sk
  Fórum mladých

  Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra
  tel.:tel. 037 6502 299, mobil 0902 960 667,
  web: www.nisys.sk/www/content/nisys/forum-mladych/0/632
  e-mail: klenkova@msunitra.sk

  Užitočné rady a články
 • Fórum mladých Nitra

 •