hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Krízové situácie
Detský charitný dom Sv. Lujzy

Samova 4, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 02 14, 037/7 72 17 38 ,  fax.: 037/7 72 17 98
e-mail: charita.nr@ba.telecom.sk

 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:096130/1111,
web: www.minv.sk

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Mojmírovce

Hlavná 943,
tel.:037/7798336,
web: www.mojmírovce.sk

 
Mestská polícia

Cintorínska 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6513311, 037/6513313,  fax.: 037/6513313
web: www.mspnitra.sk
e-mail: msp@mspnitra.sk

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Chrenová

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:09061303705,

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Klokočina

Ćajkovského 2, 949 01 Nitra
tel.:037/6525360,

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Lužianky

Rastislavova 344, 951 41 Lužianky
tel.:037/7783 562,  fax.: 037/7783 515

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Veľké Zálužie

Cintorínska 379, 951 35 Veľké Zálužie
tel.:037/6592 202,

 
Okresná prokuratúra Nitra

Damborského 1, 949 99 Nitra
tel.:037/6522724,  fax.: 037/6522723
web: www.genpro.gov.sk

 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nitra

Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
tel.:037/6520424, 037/6520425,  fax.: 037/6520423
web: www.hazz.sk
e-mail: pnrl@hazzni.sk

 
Okresný súd Nitra

Štúrová 9, 949 68 Nitra
tel.:037/6525221,  fax.: 037/6526633
web: www.justice.gov.sk

 
logo Krajská prokuratúra Nitra, spravodajnitra.sk
Krajská prokuratúra Nitra

Damborského 1, 949 66 Nitra
tel.:037/6522 730,  fax.: 037/6522726
web: www.genpro.gov.sk
e-mail: kpnitra@kpnitra.sk

 
Detský domov Nitra

Dlhá 179, 94901 Nitra
tel.:037/7 33 39 41, 0905 460 113,
e-mail: ded@stonline.sk

 
Úsmev ako dar

Mostná 13, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 24 02,
web: www.usmev.sk, www.nahradnarodina.sk
e-mail: roman.hajdak@post.sk

 
Správa zariadení sociálnych služieb

Baničova 12, 949 12 Nitra
tel.:037/6 925 513/11,14,
web: www.msunitra.sk
e-mail: moravcikova@szss.sk

 
Azylový dom

Štúrova 55, Nitra
tel.:037/7 41 07 29,
e-mail: utuloknitra@atlas.sk

 
Úsmev ako dar

Mostná 13, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 24 02,
web: www.usmev.sk, www.nahradnarodina.sk
e-mail: roman.hajdak@post.sk

 
Úsmev ako dar

Mostná 13, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 24 02,
web: www.usmev.sk, www.nahradnarodina.sk
e-mail: roman.hajdak@post.sk

 
Mestský úrad

Štefánikova 60, 949 01 Nitra
tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
web: www.msunitra.sk
e-mail: msunitra@msunitra.sk

 
Detský domov Nitra

Dlhá 179, 94901 Nitra
tel.:037/7 33 39 41, 0905 460 113,
e-mail: ded@stonline.sk

 
Úsmev ako dar

Mostná 13, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 24 02,
web: www.usmev.sk, www.nahradnarodina.sk
e-mail: roman.hajdak@post.sk

 
logo OZ Nautilus, spravodajnitra.sk
OZ Nautilus

Bizetova 37, 949 11 Nitra
tel.:0905/22 31 04,
web: www.nautilusoz.sk
e-mail: nautilusOZ@nautilusOZ.sk

 
Združenie STORM

-, 949 78 Nitra
tel.:0907 384 341,
web: www.storm.ukf.sk
e-mail: zdruzenie.storm@gmail.com

 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru

Kalvárska 2, 949 36 Nitra
tel.:096 13 01 111 ,  fax.: 096 13 02 109
web: www.minv.sk
e-mail: krpznr@minv.sk