hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Doprava
STK Slovdekra s.r.o.

Štúrová 149, 949 01 Nitra
tel.:037/6524752,  fax.: 037/6524752
web: www.slovdekra.sk
e-mail: stk.nitravslovdekra.sk

 
Veolia Transport Nitra a.s.

Štúrova 72, 949 01 Nitra
tel.:037/6599 224,  fax.: 037/7720 244
e-mail: sekretariat@veolia-transport.sk

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Mojmírovce

Hlavná 943,
tel.:037/7798336,
web: www.mojmírovce.sk

 
Colný úrad Nitra

Rázusova 2A, 950 50 Nitra
tel.:sekretariát: 037/6 574 205, 037/6 574 206,  fax.: 037/6 574 209, 037/6 574 109
web: www.nitra.colnasprava.sk
e-mail: info.cuna@colnasprava.sk

 
Železnice SR

Staničná ul. 6, 949 01 Nitra
tel.:pokladňa - informácie: 037/6524 025, 037/2294 485,

 
Železnice SR

Staničná ul. 6, 949 01 Nitra
tel.:pokladňa - informácie: 037/6524 025, 037/2294 485,

 
Medzinárodné letisko

Janíkovce, 949 07 Nitra - Janíkovce
tel.:037/6561 251, 037/7334 805,  fax.: 037/6561 251
e-mail: info@airportnitra.sk

 
Mestská polícia

Cintorínska 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6513311, 037/6513313,  fax.: 037/6513313
web: www.mspnitra.sk
e-mail: msp@mspnitra.sk

 
Mestské služby

Tehelná 3, 94901 Nitra
tel.:037/7720 003,  fax.: 037/6525 054
e-mail: sluzby@mss-nitra.sk

 
Železnice SR

Staničná ul. 6, 949 01 Nitra
tel.:pokladňa - informácie: 037/6524 025, 037/2294 485,

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Chrenová

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:09061303705,

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Klokočina

Ćajkovského 2, 949 01 Nitra
tel.:037/6525360,

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Lužianky

Rastislavova 344, 951 41 Lužianky
tel.:037/7783 562,  fax.: 037/7783 515

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Veľké Zálužie

Cintorínska 379, 951 35 Veľké Zálužie
tel.:037/6592 202,

 
Colný úrad - pobočka

Bratislavská 3, 950 50 Nitra
tel.:037/692 13 11,  fax.: 037/653 63 34
web: www.colnasprava.sk

 
Prezídium policajného zboru Nitra

Piaristická 5, 949 01 Nitra
tel.:0961 302 581,

 
Medzinárodné letisko

Janíkovce, 949 07 Nitra - Janíkovce
tel.:037/6561 251, 037/7334 805,  fax.: 037/6561 251
e-mail: info@airportnitra.sk

 
Medzinárodné letisko

Janíkovce, 949 07 Nitra - Janíkovce
tel.:037/6561 251, 037/7334 805,  fax.: 037/6561 251
e-mail: info@airportnitra.sk

 
Mestská hromadná doprava

Štefánikova tr., 949 01 Nitra
tel.:037/7412 183,
web: www.imhd.sk/nr
e-mail: mhd@sadnr.sk

 
Mestské služby

Tehelná 3, 94901 Nitra
tel.:037/7720 003,  fax.: 037/6525 054
e-mail: sluzby@mss-nitra.sk

 
Mestský úrad

Štefánikova 60, 949 01 Nitra
tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
web: www.msunitra.sk
e-mail: msunitra@msunitra.sk

 
Colný úrad

Partizánska 17, 975 90 Banská Bystrica
tel.:038/4145853; 4145854; 4143043; 4113755; 4721400,  fax.: 038/4111446
web: www.colnasprava.sk
e-mail: sscu51@colnasprava.sk

 
Prezídium policajného zboru SR

Račianska 45, 812 72 Bratislava
tel.:09610/111 11,  fax.: 09610/590 69
e-mail: psenakov@minv.sk

 
Inštitút Spravodaj

Kmeťkova 10, 94901 Nitra
tel.:037/776 77 11,  fax.: 037/776 77 12
web: www.spravodajnitra.sk
e-mail: web@spravodajnitra.sk