hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Rodina
Dom s opatrovateľskou službou 2

Hollého ul.č. 9, 949 01 Nitra
tel.:037/6 52 30 45,

 
Dom s opatrovateľskou službou 3

Bernolákova ul. č. 16, 949 01 Nitra
tel.:037/652 31 83,

 
Dom s opatrovateľskou službou 4

Misionárska ul.č.3, 94901 Nitra
tel.:037/772 22 23,

 
Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01 Nitra
tel.:037/741 43 45, 0911 247 945,  fax.: 037/741 43 45
web: www.fondnr.sk
e-mail: nkf@fondnr.sk, nkn@nkn.sk

 
Pošta Nitra 1

Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 16 11,
web: www.posta.sk
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

 
Pošta Nitra 10

Dlhá 25, 94901 Nitra
tel.:037/7419740,

 
Pošta Nitra 11-Klokočina

Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
tel.:037/7730816,

 
Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8, Bratislava
tel.:02/59364223, 02/59364214,  fax.: 02/59364250
web: www.sfrb.sk
e-mail: statistika@sfrb.sk

 
Územná vojenská správa Nitra

ul. Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra
tel.:0960/372210, 0960/372020,
web: www.mod.gov.sk

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Štefánikova tr. (Tržnica),
tel.:037/ 6924227,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Priemyselná 9,
tel.:037/ 6525883,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Výstavná (Lipa),
tel.:037 /7733284,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Jurkovičova (Sandokan),
tel.:037/7333431,

 
Územná vojenská správa Nitra

ul. Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra
tel.:0960/372210, 0960/372020,
web: www.mod.gov.sk

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Štefánikova tr. (Tržnica),
tel.:037/ 6924227,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Priemyselná 9,
tel.:037/ 6525883,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Výstavná (Lipa),
tel.:037 /7733284,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Jurkovičova (Sandokan),
tel.:037/7333431,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Štefánikova tr. (Tržnica),
tel.:037/ 6924227,

 
Pošta Nitra 11-Klokočina

Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
tel.:037/7730816,

 
Pošta Nitra 1

Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 16 11,
web: www.posta.sk
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

 
Azylový dom

Štúrova 55, Nitra
tel.:037/7 41 07 29,
e-mail: utuloknitra@atlas.sk

 
Dom s opatrovateľskou službou 3

Bernolákova ul. č. 16, 949 01 Nitra
tel.:037/652 31 83,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Štefánikova tr. (Tržnica),
tel.:037/ 6924227,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Jurkovičova (Sandokan),
tel.:037/7333431,

 
Pošta Nitra 11-Klokočina

Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
tel.:037/7730816,

 
Dom s opatrovateľskou službou 2

Hollého ul.č. 9, 949 01 Nitra
tel.:037/6 52 30 45,

 
Dom s opatrovateľskou službou 3

Bernolákova ul. č. 16, 949 01 Nitra
tel.:037/652 31 83,

 
Zberne na čistenie a pranie bielizne

Priemyselná 9,
tel.:037/ 6525883,

 
Mestský úrad

Štefánikova 60, 949 01 Nitra
tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
web: www.msunitra.sk
e-mail: msunitra@msunitra.sk

 
Dom opatrovateľskej služby

J. Kráľa 2, 949 01 Nitra
tel.:037/772 17 79,
web: www.msunitra.sk

 
Dom s opatrovateľskou službou 3

Bernolákova ul. č. 16, 949 01 Nitra
tel.:037/652 31 83,

 
Dom s opatrovateľskou službou 2

Hollého ul.č. 9, 949 01 Nitra
tel.:037/6 52 30 45,

 
Dom s opatrovateľskou službou 4

Misionárska ul.č.3, 94901 Nitra
tel.:037/772 22 23,

 
Slovenský červený kríž

Vajanského 7, 949 01 Nitra
tel.:037/6 52 93 34,
web: www.redcross.sk
e-mail: sus.nitra@redcross.sk

 
Pošta Nitra 1

Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 16 11,
web: www.posta.sk
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

 
Sociálna poisťovňa pobočka Nitra

Slančíkovej 3, 950 43 Nitra
tel.:037/69 212 00,  fax.: 037/65 338 43
web: www.socpoist.sk
e-mail: nitra@socpoist.sk

 
Detský charitný dom Sv. Lujzy

Samova 4, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 02 14, 037/7 72 17 38 ,  fax.: 037/7 72 17 98
e-mail: charita.nr@ba.telecom.sk

 
Centrum Slniečko

Mostná 15, 949 01 Nitra
tel.:037/6585190,
web: www.centrumslniecko.sk
e-mail: centrumslniecko@stonline.sk

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o.

Mostná 15, Nitra
tel.:037/6585190,
web: www.centrumslniecko.sk
e-mail: centrumslniecko@stonline.sk

 
Materské centrum Klokanček I. (Na Hôrke)

CVČ Na Hôrke 30 (sídlisko Klokočina), 949012 Nitra
tel.:0908 602 958, 0908 575 784,
web: www.materskecentrum.sk
e-mail: klokancek@gmail.com, dancka@pobox.sk

 
Materské centrum Klokanček II. (Nedbalova 17)

Nedbalova 17 - Klokočina (v Komunitnom centre), Nitra
tel.:0908 602 958, 0908 575 784,
web: www.materskecentra.sk
e-mail: klokancek@gmai.com, dancakon@gmail.com, beorg@pobox.sk

 
logo OZ Nautilus, spravodajnitra.sk
OZ Nautilus

Bizetova 37, 949 11 Nitra
tel.:0905/22 31 04,
web: www.nautilusoz.sk
e-mail: nautilusOZ@nautilusOZ.sk

 
Pastoračné centrum sv. Rodiny

Hviezdoslavova 7, 949 11 Nitra
tel.:037/77 31 946,
e-mail: nitra.klokocina@fara.sk

 
Kynologický klub Čakajovce

951 43 Čakajovce
tel.:0907/737 528,

 
Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS

Nedbalova 17 (Komunitné centrum) , 949 01 Nitra
tel.:0910 22 19 55 (zapnutý len v čase služby utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00),
e-mail: klubcirkus@gmail.com

 
Združenie STORM

-, 949 78 Nitra
tel.:0907 384 341,
web: www.storm.ukf.sk
e-mail: zdruzenie.storm@gmail.com