hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Bývanie
Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska

Čelakovského 11, Bratislava 1
tel.:02/5441 4174,  fax.: 02/5443 0989
web: www.narks-real.sk
e-mail: narks@narks-real.sk

 
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov

Južná trieda 93, Košice
tel.:055/6782483,  fax.: 055/6782483
web: www.zsvb.sk
e-mail: zsvb@nextra.sk

 
Službyt

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
tel.:037/6922 109,  fax.: 037/6922 130
e-mail: sekretariat@sluzbyt-nitra.sk

 
Správa katastra Nitra

ul. Jozefa Vuruma č.1, 949 01 Nitra
tel.:037/6512028,  fax.: 037/6512053
e-mail: kuni@gku.sk

 
Správa majetku

Kupecká 16, 949 01 Nitra
tel.:6524 125,

 
Stredisko údržby Chrenová - Službyt

Ľ. Okánika 3, 94901 Nitra
tel.:6532214,

 
Stredisko údržby Klokočina - Službyt

Mikovíniho 8 -priestory, 94901 Nitra
tel.:6510480,

 
Stredisko údržby Staré mesto - Službyt

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
tel.:6522117,

 
Katastrálny úrad - Správa katastra

ul. Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6512 028, 037/6512 792,  fax.: 037/6512053
e-mail: skni@skgeodesy.sk - sekretariát, kuni@gku.sk

 
Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8, Bratislava
tel.:02/59364223, 02/59364214,  fax.: 02/59364250
web: www.sfrb.sk
e-mail: statistika@sfrb.sk

 
Slovenský pozemkový fond

Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6 513 592,, 037/6 513 590,, 037/6 513 591,  fax.: 037/6 513 591

 
Mestský úrad

Štefánikova 60, 949 01 Nitra
tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
web: www.msunitra.sk
e-mail: msunitra@msunitra.sk

 
Obvodný pozemkový úrad Nitra

Štefánikova trieda 88, 949 95 Nitra
tel.:037/6523126,
web: www.snr.vsnet.sk
e-mail: opplh@nr.vs.sk

 
Okresné stavebné bytové družstvo

Dlhá 4, 949 01 Nitra
tel.:037/6532653,
web: www.osbdnr.sk

 
Cech Podlahárov

Murgašova 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 90 93, mobil: 0907 489 682,  fax.: 037/7 72 90 94
web: www.cechpodlaharov.sk
e-mail: cps@cechpodlaharov.sk