hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Spotrebiteľ
Daňový úrad II Nitra

Coboriho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7783047,  fax.: 6415258
web: www.drsr.sk
e-mail: du.nr2@nr.drsr.sk

 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:096130/1111,
web: www.minv.sk

 
logo Obvodný úrad Nitra, spravodajnitra.sk
Obvodný úrad Nitra

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.:037/6 549 111 ,  fax.: 037/6 515 329
web: www.vs.sk
e-mail: prednosta@nr.vs.sk

 
Daňový úrad

Moravská 294, Vráble
tel.:037/7 83 35 60,
web: www.drsr.sk
e-mail: du.vr@nr.drsr.sk

 
Daňový úrad Zlaté Moravce

Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce
tel.:037/6 42 18 22,
web: www.drsr.sk
e-mail: du.zm@nr.drsr.sk

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Nitra

Mostná 58, 94901 Nitra
tel.:037/7 922 211,  fax.: 037/7 418 688
web: www.vszp.sk

 
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo pobočka Nitra

Novozámocká 179, 94901 Nitra
tel.:037/651 69 19,, 037/651 69 20,  fax.: 037/651 00 51
web: www.zzz.sk
e-mail: nr@apollo.sk

Užitočné rady a články
 • Autoservis Dariol s.r.o. Ružomberok

 •  
  Štatistický úrad SR

  Miletičova 3, 824 67 Bratislava
  tel.:02/502 36 341, 02/502 36 339,
  web: www.statistics.sk

   
  JUDr. Jana Titková, advokát

  Štefánikova 15, 94901 Nitra
  tel.:037/6504 831, 0905 789 841,  fax.: 037/6504 831
  e-mail: judrtitkova@centrum.sk, advokat@advokatnr.sk

   
  logo Daňový úrad I, spravodajnitra.sk
  Daňový úrad I

  Damborského 5, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 526 407,  fax.: 037/6 528 209
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.nr1@nr.drsr.sk

   
  Inšpektorát SOI

  P.O.BOX 49A, Staničná 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7720001,  fax.: 037/7720024
  e-mail: nr@soi.sk

   
  Mestské služby

  Tehelná 3, 94901 Nitra
  tel.:037/7720 003,  fax.: 037/6525 054
  e-mail: sluzby@mss-nitra.sk

   
  Okresná prokuratúra Nitra

  Damborského 1, 949 99 Nitra
  tel.:037/6522724,  fax.: 037/6522723
  web: www.genpro.gov.sk

   
  Okresný súd Nitra

  Štúrová 9, 949 68 Nitra
  tel.:037/6525221,  fax.: 037/6526633
  web: www.justice.gov.sk

   
  Slovenská obchodná a priemyselná komora, nitrianska regionálna komora SOPK

  Akademická 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6535466,  fax.: 037/7336739
  web: www.sopk.sk
  e-mail: sopkrknn@scci.sk

   
  logo Krajská prokuratúra Nitra, spravodajnitra.sk
  Krajská prokuratúra Nitra

  Damborského 1, 949 66 Nitra
  tel.:037/6522 730,  fax.: 037/6522726
  web: www.genpro.gov.sk
  e-mail: kpnitra@kpnitra.sk

   
  Združená zdravotná poisťovňa Sideria - Istota pobočka Nitra

  Štúrova 20, 94901 Nitra
  tel.:037/6503731,, 037/6505389,, 037/6511184,

   
  JUDr. Ladislav Barát, advokát

  Štefánikova 49, 94901 Nitra
  tel.:037/6512745, 037/6522462,  fax.: 037/6522462
  e-mail: barat@stonline.sk

   
  Notársky úrad JUDr. Gabriely Rehákovej

  Kupecká 16, 94901 Nitra
  tel.:0337/6525677,  fax.: 037/6525677
  web: www.spravodajnitra.sk/rehakova
  e-mail: rehakova-notar@stonline.sk

   
  Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD.

  Kupecká 16, 949 01 Nitra
  tel.:037/6550 430,  fax.: 037/6550 430
  web: www.grellova-notar.sk
  e-mail: grellova.kancelaria@stonline.sk

   
  Notársky úrad JUDr. Oto Koppan

  Štefánikova 84, 949 01 NItra
  tel.:037/6555422, 037/6555423,

   
  Pošta Nitra 1

  Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 72 16 11,
  web: www.posta.sk
  e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

   
  Pošta Nitra 10

  Dlhá 25, 94901 Nitra
  tel.:037/7419740,

   
  Pošta Nitra 11-Klokočina

  Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
  tel.:037/7730816,

   
  Národna banka Slovenska

  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
  tel.:02/57 87 11 11, 02/58 65 11 11,  fax.: 02/87 87 11 00
  web: www.nbs.sk
  e-mail: webmaster@nbs.sk

   
  Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky

  Dunajska 4, 811 08 Bratislava 1
  tel.:02/52 96 36 94,  fax.: 02/52 96 36 94
  web: www.zbk.sk
  e-mail: zbk@zbk.sk

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Štefánikova tr. (Tržnica),
  tel.:037/ 6924227,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Priemyselná 9,
  tel.:037/ 6525883,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Výstavná (Lipa),
  tel.:037 /7733284,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Jurkovičova (Sandokan),
  tel.:037/7333431,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Štefánikova tr. (Tržnica),
  tel.:037/ 6924227,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Priemyselná 9,
  tel.:037/ 6525883,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Výstavná (Lipa),
  tel.:037 /7733284,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Jurkovičova (Sandokan),
  tel.:037/7333431,

   
  JUDr. Ladislav Barát, advokát

  Štefánikova 49, 94901 Nitra
  tel.:037/6512745, 037/6522462,  fax.: 037/6522462
  e-mail: barat@stonline.sk

   
  JUDr. Marek Ďuran, advokát

  Boženy Nemcovej 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6522 705, 0903 756 866, 0903 756 820,  fax.: 037/6522 705
  web: www.duran.sk
  e-mail: advokat@duran.sk

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Štefánikova tr. (Tržnica),
  tel.:037/ 6924227,

   
  Pošta Nitra 11-Klokočina

  Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
  tel.:037/7730816,

   
  Pošta Nitra 1

  Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 72 16 11,
  web: www.posta.sk
  e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Štefánikova tr. (Tržnica),
  tel.:037/ 6924227,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Jurkovičova (Sandokan),
  tel.:037/7333431,

   
  Pošta Nitra 11-Klokočina

  Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
  tel.:037/7730816,

   
  Zberne na čistenie a pranie bielizne

  Priemyselná 9,
  tel.:037/ 6525883,

   
  Inšpektorát SOI

  P.O.BOX 49A, Staničná 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7720001,  fax.: 037/7720024
  e-mail: nr@soi.sk

   
  Mestské služby

  Tehelná 3, 94901 Nitra
  tel.:037/7720 003,  fax.: 037/6525 054
  e-mail: sluzby@mss-nitra.sk

   
  Mestský úrad

  Štefánikova 60, 949 01 Nitra
  tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
  web: www.msunitra.sk
  e-mail: msunitra@msunitra.sk

   
  Spoločná zdravotná poisťovňa pobočka Nitra

  Župné námestie 11, 949 01 Nitra
  tel.:037/6902111,, 037/6510423,, 037/6514632,  fax.: 037/6525375
  web: www.szp.sk
  e-mail: jaska@szp.sk

   
  Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera

  Štefánikova tr. 21, 94901 Nitra
  tel.:037/6550437,, 037/6550444,, 037/6550438,,  fax.: 037/6550441
  web: www.vzpd.sk
  e-mail: vzpdnr@vzpd.sk

   
  Pošta Nitra 1

  Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 72 16 11,
  web: www.posta.sk
  e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

   
  Sekretariát predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

  Župné námestie 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/653 43 44,  fax.: 037/656 65 36
  web: www.unsk.sk
  e-mail: sekretariat.predsedu@unsk.sk

  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

  Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
  tel.:037/692 29 01,  fax.: 037/658 02 62
  web: www.unsk.sk

   
  Poľnohospodárske družstvo Lehota

  lehota 357, 951 36 Lehota

   
  Hostinec Vacula

  Zbehy 26, 951 42 Zbehy

   
  Radar s.r.o Zbehy

  Poľnofarma 479, 951 42 Zbehy
  tel.:037/7 79 30 24,  fax.: 037/7 79 30 24

   
  Poľovnícke združenie Zbehy

  Zbehy 89, 951 42 Zbehy

   
  Pohostinstvo Avalon

  Výčapy - Opatovce 290, 951 44 Výčapy - Opatovce

   
  Zmiešaný tovar Katarína Molnárová

  Výčapy - Opatovce 337, 951 44 Výčapy - Opatovce
  tel.:0903 927 359,

   
  Potraviny Buday - Budayová

  Výčapy - Opatovce 467, 951 44 Výčapy - Opatovce
  tel.:037ú7 79 52 70,

   
  Potraviny Coop Jednota

  Výčapy - Opatovce 294, 951 44 Výčapy - Opatovce
  tel.:037/7 79 51 41,

   
  Poľnohospodárske podieľnícke družstvo

  Výčapy – Opatovce 39, 951 44 Výčapy - Opatovce
  tel.:037/7 79 51 70,  fax.: 037/7 79 58 81
  e-mail: pdvycapy@nr.psg.sk

   
  Motel Autohaus

  Veľký Lapáš 501, 951 04 Veľký Lapáš
  tel.:037/7 87 97 01,

   
  Krčma u Bosorky

  951 04 Veľký Lapáš
  tel.:037/7 87 95 46,

   
  Priemyselný tovar JSM

  Veľký Lapáš 243, 951 04 Veľký Lapáš

   
  Potraviny

  Jelenecká 41, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

   
  Coop Jednota Sd Lužianky

  Rastislavova 254, 951 41 Lužianky
  tel.:037/7 78 34 57,

   
  Reštaurácia Gastro

  Čakajovce 200, 951 43 Čakajovce
  tel.:037/7 79 32 96, 0905/ 649 197,

   
  Pohostinstvo Čakajovce

  Čakajovce 63 , 951 43 Čakajovce
  tel.:0905/258 471,

   
  Poľnohospodárske družstvo Čakajovce

  Čakajovce 200, 951 43 Čakajovce

   
  Scaffe - kaviareň

  Rinok 256, 951 35 Veľké Zálužie
  tel.:037/6 59 24 14,

   
  Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie

  Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie

   
  Salaš Cabaj

  Cabaj - Čápor, 951 17 Cabaj - Čápor