hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Životné prostredie
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie

Samova 3, 949 01 Nitra
tel.:037/6515420,
web: www.sopsr.sk

 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra

Akademická 1, 949 01 Nitra
tel.:037 /6557 253, 037/6536 202-3,  fax.: 037/6536 202, 037/6524 278
web: www.svps.sk
e-mail: rvsnro@svssr.sk

 
Obvodný úrad životného prostredia

ul. J. Kráľa 144, 949 01 Nitra
tel.:037/652 40 96,
web: http://www.nr.kuzp.sk/
e-mail: ozpuvs@nr.vs.sk

 
Krajský lesný úrad

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.:037/6555604, 037/6555606,
web: www.les@nrk.vs.sk
e-mail: jozef.raticak.lnr@3s.land.gov.sk

 
Krajský úrad životného prostredia v Nitre

Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
tel.:037/6549 360 kancelária prednostu, 037/6549361 sekretariát prednostu,  fax.: 037/6513 932
web: www.vs.sk
e-mail: zivotne@nrk.vs.sk

 
Greenpeace

Vančurova 7, P. O. Box 58 , 814 99 Bratislava 1
tel.:+421 - 2 - 5477 1202, +421 - 2 - 5477 1151,  fax.: +421 - 2 - 5477 1202 , +421 - 2 - 5477 1151
web: www.greenpeace.sk
e-mail: info@greenpeace.sk

 
Slovenská zeleninárska únia

Trieda andreja Hlinku 2, 949 01 Nitra
tel.:0904344215, 037/6508261,
web: afnet.uniag.sk/~wagner/web/szu.htm
e-mail: Jan.kona@uniag.sk

 
Slovenské orchideové centrum pri BZ

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.:037/7413252, 037/6508734,
e-mail: orchidsk@pobox.sk

 
Slovenský zväz záhradkárov

Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
tel.:02/54775422, 02/54772385,  fax.: 02/54777764
e-mail: zahradkari@marta.sk

 
Útulok pre zvieratá

Braneckého 12, 949 01 Nitra
tel.:0904 207 777, 0902 202 111,
web: www.utuloknitra.sk

 
Útulok pre zvieratá

Braneckého 12, 949 01 Nitra
tel.:0904 207 777, 0902 202 111,
web: www.utuloknitra.sk

 
Útulok pre zvieratá

Braneckého 12, 949 01 Nitra
tel.:0904 207 777, 0902 202 111,
web: www.utuloknitra.sk

 
Greenpeace

Vančurova 7, P. O. Box 58 , 814 99 Bratislava 1
tel.:+421 - 2 - 5477 1202, +421 - 2 - 5477 1151,  fax.: +421 - 2 - 5477 1202 , +421 - 2 - 5477 1151
web: www.greenpeace.sk
e-mail: info@greenpeace.sk

 
Mestský úrad

Štefánikova 60, 949 01 Nitra
tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
web: www.msunitra.sk
e-mail: msunitra@msunitra.sk

 
Krajský lesný úrad

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.:037/6555604, 037/6555606,
web: www.les@nrk.vs.sk
e-mail: jozef.raticak.lnr@3s.land.gov.sk

 
Slovenská zeleninárska únia

Trieda andreja Hlinku 2, 949 01 Nitra
tel.:0904344215, 037/6508261,
web: afnet.uniag.sk/~wagner/web/szu.htm
e-mail: Jan.kona@uniag.sk

 
Slovenský zväz záhradkárov

Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
tel.:02/54775422, 02/54772385,  fax.: 02/54777764
e-mail: zahradkari@marta.sk

 
Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie

Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie

 
Poľnohospodárske družstvo Cabaj - Čápor

Cabaj - Čápor, 951 17 Cabaj - Čápor
tel.:037/7 88 85 35,