hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Stavebníctvo
Krajský stavebný úrad v Nitre

Lomnická ul. č. 44, 949 01 Nitra
tel.:037/6549111, 037/6549201, 037/6522879,
web: www.nrksu.sk

 
logo Obvodný úrad Nitra, spravodajnitra.sk
Obvodný úrad Nitra

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.:037/6 549 111 ,  fax.: 037/6 515 329
web: www.vs.sk
e-mail: prednosta@nr.vs.sk

 
Katastrálny úrad v Nitre

Štefánikova 69, 949 01 NITRA
tel.:037/6549 111,  fax.: 037/6533 797
web: www.geodesy.gov.sk
e-mail: kukoni@gku.sk

 
Katastrálny úrad v Nitre

Štefánikova 69, 949 01 NITRA
tel.:037/6549 111,  fax.: 037/6533 797
web: www.geodesy.gov.sk
e-mail: kukoni@gku.sk

 
Katastrálny úrad v Nitre

Štefánikova 69, 949 01 NITRA
tel.:037/6549 111,  fax.: 037/6533 797
web: www.geodesy.gov.sk
e-mail: kukoni@gku.sk

 
Správa katastra Nitra

ul. Jozefa Vuruma č.1, 949 01 Nitra
tel.:037/6512028,  fax.: 037/6512053
e-mail: kuni@gku.sk

 
Správa majetku

Kupecká 16, 949 01 Nitra
tel.:6524 125,

 
Krajský pozemkový úrad v Nitre

Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra
tel.:037/6549245,
web: www.mpsr.sk/pu
e-mail: popplh@nrk.vs.sk

 
Katastrálny úrad - Správa katastra

ul. Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6512 028, 037/6512 792,  fax.: 037/6512053
e-mail: skni@skgeodesy.sk - sekretariát, kuni@gku.sk

 
Mestský úrad

Štefánikova 60, 949 01 Nitra
tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
web: www.msunitra.sk
e-mail: msunitra@msunitra.sk

 
Obvodný pozemkový úrad Nitra

Štefánikova trieda 88, 949 95 Nitra
tel.:037/6523126,
web: www.snr.vsnet.sk
e-mail: opplh@nr.vs.sk

 
Krajský pozemkový úrad v Nitre

Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra
tel.:037/6549245,
web: www.mpsr.sk/pu
e-mail: popplh@nrk.vs.sk