hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Školstvo
Gymnázium J. Kráľa

SNP 3, 95342 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 30 15,  fax.: 037/6423015
web: www.gjk-zm.szm.sk
e-mail: gymzmjk@stonline.sk

 
Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola v Nitre

Červeňová ulica, Nitra

 
Kongresové centrum SD A. Bernoláka

Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra
tel.:037/6 508 334,  fax.: 037/7 411 451
web: www.uniag.sk
e-mail: eva.strapakova@uniag.sk

 
Krajský školský úrad v Nitre

Piaristická 2, 949 80 Nitra
tel.:037/6549281,  fax.: 037/6522337
web: www.vs.sk
e-mail: osmt@nrk.vs.sk

 
Materská a základná škola pri Fakultnej nemocnici

Špitálska 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6545299,
e-mail: zsmsfn@post.sk

 
Základná škola Baničova

Baničova 12, 949 11 Nitra
tel.:037/7730382,

 
Základná škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 11
tel.:037/6511186,
web: zsbeethovenova.edupage.org
e-mail: zsbeethovenova@atlas.sk

 
Základná škola Čermáň

Železničiarska 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720040,

 
logo Základná škola Drážovská, spravodajnitra.sk
Základná škola Drážovská

Drážovská 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7412331,
web: www.zsdrazovskanr.edu.sk

 
Základná škola Fatranská

Fatranská 14, 949 01 Nitra
tel.:037/7334344,
e-mail: zsfatranr@pobox.sk

 
Základná škola kniežaťa Pribinu

A.Šulgana 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6511832,  fax.: 037/6 51 18 32
web: www.zspribina.szm.sk
e-mail: zspribinunr@centrum.sk

 
Základná škola Krčméryho

Krčméryho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720679,  fax.: 037/7 72 83 81
web: www.zskrcmeryho.sk
e-mail: riaditelka@zskrcmeryho.sk, sekretariat@zskrcmeryho.sk

 
Základná škola Na hôrke

Na hôrke 30, 949 01 Nitra
tel.:037/7732964,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zsnahorke@email.cz

 
Základná škola Nábrežie Mládeže

Nábr.Mládeže 5, 949 01 Nitra
tel.:037/7331007,  fax.: 037/6 55 45 37
e-mail: zsnm@post.sk
 
Základná škola sv.Marka

Petzwalova ul., 949 01 Nitra
tel.:037/7731944,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zssvmarka@atlas.sk

 
Základná škola sv.Svorada a Benedikta

Farská 19, 949 01 Nitra
tel.:037/7721710,
web: www.zsfarskanr.edu.sk

 
Základná škola Škultétyho

Škultétyho 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6518946,  fax.: 037/7 73 20 06
web: www.zs-skultetyho.host.sk

 
Základná škola Topoľova

Topoľová 8, 949 01 Nitra
tel.:037/7331141,  fax.: 037/7 33 11 41
e-mail: zs@zstopolovanr.edu.sk, zstopolova@zoznam.sk

 
Základná škola Tulipánova

Tulipánova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7417106,  fax.: 037/6 53 31 89
web: www.zstulipanova.sk/
e-mail: kralik@zstulipanova.sk

 
Gymnázium Golianova

Golianova 68, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 80 79,  fax.: 037/6529085
web: www.gymgolnr.sk
e-mail: gymgol@gymgolnr.sk

 
Gymnázium sv.Cyrila a Metoda

Farská 19, 949 01 Nitra
tel.:037 / 652 66 21,  fax.: 037/6524787
web: www.gcm.sk
e-mail: skola@gymscamnr.svspn.sk
 
Gymnázium Vráble

Školská 1232/26, 952 01 Vráble
tel.:037 / 783 21 29,  fax.: 037/7832130
web: gymvr.edu.sk
e-mail: mail@gymvr.edu.sk

 
Obchodná akadémia

Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 19 04,  fax.: 6421904
web: www.oazm.host.sk
 
Obchodná akadémia

Bolečkova 2, 95050 Nitra
tel.:037 / 741 80 91,  fax.: 418091
web: www.oanitra.edu.sk
e-mail: oanitra@stonline.sk

 
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského

Piaristická ul. 6, 94901 Nitra
tel.:037 / 741 71 68,  fax.: 7721661
e-mail: skola@pgjknr.edu.sk

 
logo PTK ECHO-Súkromné gymnázium, spravodajnitra.sk
PTK ECHO-Súkromné gymnázium

Svätourbanská 5, 949 01 Nitra
tel.:037/650 47 12,  fax.: 037/650 47 12
web: www.ssg.sk
e-mail: ssg@ssg.sk

 
SOU elektrotechnické

Nám. 1. Mája 500, 949 01 Nitra
tel.:037 / 783 26 24,  fax.: 783 22 39
web: www.souevr.edu.sk
e-mail: souevr@pobox.sk

 
SOU strojárske a elektrotechnické

Ul. 1. Mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
tel.:037/ 642 19 08,  fax.: 037/ 642 19 08
web: www.souszm.host.sk
e-mail: skola@sousezm.edu.sk

 
SOU Štefana Jedlíka

Dvorčianska 629 pp 9/D, 94901 Nitra
tel.:037 / 651 74 32,  fax.: 651 45 30
web: www.souaj.sk
e-mail: sou@souaj.sk

 
SPŠ stavebná

Železničiarska ul. 4, 95050 Nitra
tel.:037 / 772 01 21,  fax.: 7720153

 
Stredná poľnohospodárska škola

Bernolákova 26, 95320 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 19 04,  fax.: 6421904

 
Stredná poľnohospodárska škola

Drážovská 14, 950 12 Nitra
tel.:037 / 651 43 60,  fax.: 7413181, 037/7416014
web: www.sposnr.sk
e-mail: sposnr@sposnr.sk

 
Stredná poľnohospodárska škola Zlaté Moravce

Štúrova 13, Zlaté Moravce
tel.:6422471,

 
Stredná priemyselná škola stavebná

Cabajská 4, 94901 Nitra
tel.:037/7720121,
web: www.spssnr.edu.sk
e-mail: spss@nr.sanet.sk

 
Stredná škola Zboru väzenskej a justičnej stráže

Cintorínska 3, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 88 07,

 
Stredná zdravotnícka škola

Farská 23, 950 50 Nitra
 fax.: 7721683
web: www.asistenti.szm.sk
e-mail: szs.nitra@stonline.sk

 
Stredné odborné učilište chemické

Novozámocká cesta 220, 949 53 Nitra
tel.:037 / 602 70 0-18,  fax.: 602 70 8
web: www.sounovozamnr.edu.sk
e-mail: skola@souchnr.svspn.sk

 
Stredné odborné učilište

Bolečkova 2, 95003 Nitra-Mlynárce
tel.:037 / 741 47 50,  fax.: 741 47 50
e-mail: skola@sounrml.svspn.sk

 
Športové gymnázium

Slančíkovej 2, 95050 Nitra
tel.:037/6531641,  fax.: 037/7 33 62 24
web: www.sportgymnr.sk
e-mail: sog@spsnr.edu.sk

 
Združená stredná škola

SNP 2, 95330 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 27 17-8,  fax.: 037/6322364
web: www.zsszm.infozm.sk
e-mail: soupzm@nextra.sk

 
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb

Cintorínska 4, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 83 79,  fax.: 037/6528379
web: www.zssnr.edu.sk
e-mail: skola@zssnr.sk

 
Združená stredná škola obchodu a služieb

SNP 5, 953 26 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 30 70,  fax.: 037/6323200
web: www.doszm.edu.sk
e-mail: strodnto@doszm.edu.sk

 
Lingua-English language school

Štefánikova 51, 949 01 Nitra
tel.:037/ 652 00 65, 0905 798 547,
web: www.lingua-english.sk
e-mail: lingua@lingua-english.sk

 
Slovenská poľnohospodárska univerzita

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
tel.:037-6511 751-4, 037-6512 251-4,  fax.: 037-6511 560
web: www.uniag.sk

 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 94901 Nitra
tel.:037/ 650 33 11/12/13/15, 037 /651 47 55/56/57/59,
web: www.ukf.sk

 
Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01 Nitra
tel.:037/741 43 45, 0911 247 945,  fax.: 037/741 43 45
web: www.fondnr.sk
e-mail: nkf@fondnr.sk, nkn@nkn.sk

 
Materská škola Alexyho

Alexyho 26, 949 01 Nitra
tel.:037/7731290,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Bazovského

Bazovského 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7731597,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7731421,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Benkova

Benkova 17, 94901 Nitra
tel.:037/7731947,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Čajkovského

Čajkovského 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6518962,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Dražovce

Belopotockého 22, 949 01 Nitra-Dražovce

 
Materská škola Golianova

Golianova 1, 949 01 Nitra
tel.:037 7720 037,

 
Materská škola Hospodárska

Hospodárska 7, 949 01 Nitra
tel.:037/7415 880,

 
Materská škola Janíkovce

Okružná 11, 949 07 Janíkovce
tel.:037/6561189,

 
Materská škola Ľ.Okánika

Ľ.Okánika 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7332 647,

 
Materská škola Novomeského

Novomeského 20, 949 01 Nitra
tel.:037/7731596,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Párovská

Párovská 36, 949 01 Nitra
tel.:037/6529898,

 
Materská škola Párovské Háje

Hydinárska 39, 949 01 Nitra
tel.:037/7733120,

 
Materská škola Piaristická

Piaristická 12, 949 01 Nitra
tel.:037/7721667,

 
Materská škola Rázusova

Rázusova 26, 949 01 Nitra
tel.:037/7720 704,

 
Materská škola Staromlynská

Staromlynská 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7416592,

 
Materská škola Špitálska

Špitálska 1, 949 01 Nitra

 
Materská škola T. Vansovej

T. Vansovej 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7412601,

 
Materská škola Topoľová

Topoľová 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7333519,

 
Materská škola Wilsonovo nábrežie

Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra
tel.:037/7411 831,

 
Materská škola Zvolenská

Zvolenská 23, 949 11 Nitra
tel.:037/6520 494,
web: www.msnitra.org/mszvolenska
e-mail: mszvolenska@flynet.sk

 
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského

Damborského 1, 949 01 Nitra
tel.:037/741 13 36, 0902 343 155,  fax.: 037/741 56 29
web: www.zusnitra.sk
e-mail: zusnitra@zusnitra.sk

 
Materská škola Alexyho

Alexyho 26, 949 01 Nitra
tel.:037/7731290,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Bazovského

Bazovského 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7731597,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7731421,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Benkova

Benkova 17, 94901 Nitra
tel.:037/7731947,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Čajkovského

Čajkovského 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6518962,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Dolnočermánska

Dolnočermánska 57, 949 01 Nitra
tel.:037/6566305,

 
Materská škola Golianova

Golianova 1, 949 01 Nitra
tel.:037 7720 037,

 
Materská škola Hospodárska

Hospodárska 7, 949 01 Nitra
tel.:037/7415 880,

 
Materská škola Janíkovce

Okružná 11, 949 07 Janíkovce
tel.:037/6561189,

 
Materská škola Kollárova

Kollárova 4, 949 01 Nitra
tel.:037/6524 117,

 
Materská škola Ľ.Okánika

Ľ.Okánika 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7332 647,

 
Materská škola Nábrežie mládeže

Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra
tel.:037/7331 008,
web: www.msnitra.org

 
Materská škola Novomeského

Novomeského 20, 949 01 Nitra
tel.:037/7731596,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Párovská

Párovská 36, 949 01 Nitra
tel.:037/6529898,

 
Materská škola Piaristická

Piaristická 12, 949 01 Nitra
tel.:037/7721667,

 
Materská škola Platanová

Platanová 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7 41 32 72,

 
Materská škola Rázusova

Rázusova 26, 949 01 Nitra
tel.:037/7720 704,

 
Materská škola Staromlynská

Staromlynská 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7416592,

 
Materská škola Špitálska

Špitálska 1, 949 01 Nitra

 
Materská škola Štiavnická

Štiavnická 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7331958,

 
Materská škola Topoľová

Topoľová 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7333519,

 
Materská škola Wilsonovo nábrežie

Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra
tel.:037/7411 831,

 
Materská škola Za Humnami

Za Humnami 78, 949 01 Nitra
tel.:037/7334 234,
web: www.msnitra.org/zahumnami/index.html

 
Základná škola Nábrežie Mládeže

Nábr.Mládeže 5, 949 01 Nitra
tel.:037/7331007,  fax.: 037/6 55 45 37
e-mail: zsnm@post.sk
 
Základná škola sv.Svorada a Benedikta

Farská 19, 949 01 Nitra
tel.:037/7721710,
web: www.zsfarskanr.edu.sk

 
Základná škola Tulipánova

Tulipánova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7417106,  fax.: 037/6 53 31 89
web: www.zstulipanova.sk/
e-mail: kralik@zstulipanova.sk

 
Materská škola Piaristická

Piaristická 12, 949 01 Nitra
tel.:037/7721667,

 
Materská škola Párovská

Párovská 36, 949 01 Nitra
tel.:037/6529898,

 
Materská škola Wilsonovo nábrežie

Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra
tel.:037/7411 831,

 
Materská škola Špitálska

Špitálska 1, 949 01 Nitra

 
Gymnázium sv.Cyrila a Metoda

Farská 19, 949 01 Nitra
tel.:037 / 652 66 21,  fax.: 037/6524787
web: www.gcm.sk
e-mail: skola@gymscamnr.svspn.sk
 
Gymnázium na Párovskej ul.

Párovska 1, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 37 05,  fax.: 037 / 652 37 05
web: www.gymparnr.edu.sk
e-mail: school@gymparnr.sk

 
Stredná zdravotnícka škola

Farská 23, 950 50 Nitra
 fax.: 7721683
web: www.asistenti.szm.sk
e-mail: szs.nitra@stonline.sk

 
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského

Piaristická ul. 6, 94901 Nitra
tel.:037 / 741 71 68,  fax.: 7721661
e-mail: skola@pgjknr.edu.sk

 
Základná škola sv.Marka

Petzwalova ul., 949 01 Nitra
tel.:037/7731944,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zssvmarka@atlas.sk

 
Základná škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 11
tel.:037/6511186,
web: zsbeethovenova.edupage.org
e-mail: zsbeethovenova@atlas.sk

 
Materská škola Čajkovského

Čajkovského 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6518962,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7731421,
web: www.klokocina.sk

 
Základná škola Škultétyho

Škultétyho 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6518946,  fax.: 037/7 73 20 06
web: www.zs-skultetyho.host.sk

 
Stredná škola Zboru väzenskej a justičnej stráže

Cintorínska 3, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 88 07,

 
Materská škola T. Vansovej

T. Vansovej 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7412601,

 
Základná škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 11
tel.:037/6511186,
web: zsbeethovenova.edupage.org
e-mail: zsbeethovenova@atlas.sk

 
Základná škola Fatranská

Fatranská 14, 949 01 Nitra
tel.:037/7334344,
e-mail: zsfatranr@pobox.sk

 
Základná škola Krčméryho

Krčméryho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720679,  fax.: 037/7 72 83 81
web: www.zskrcmeryho.sk
e-mail: riaditelka@zskrcmeryho.sk, sekretariat@zskrcmeryho.sk

 
Základná škola Nábrežie Mládeže

Nábr.Mládeže 5, 949 01 Nitra
tel.:037/7331007,  fax.: 037/6 55 45 37
e-mail: zsnm@post.sk
 
Základná škola Na hôrke

Na hôrke 30, 949 01 Nitra
tel.:037/7732964,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zsnahorke@email.cz

 
Základná škola sv.Marka

Petzwalova ul., 949 01 Nitra
tel.:037/7731944,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zssvmarka@atlas.sk

 
Základná škola Škultétyho

Škultétyho 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6518946,  fax.: 037/7 73 20 06
web: www.zs-skultetyho.host.sk

 
Základná škola Tulipánova

Tulipánova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7417106,  fax.: 037/6 53 31 89
web: www.zstulipanova.sk/
e-mail: kralik@zstulipanova.sk

 
Materská škola Špitálska

Špitálska 1, 949 01 Nitra

 
logo Materská škola Štefánikova, spravodajnitra.sk
Materská škola Štefánikova

Štefánikova 128, 949 01 Nitra
tel.:037/7720773,

 
Materská škola Benkova

Benkova 17, 94901 Nitra
tel.:037/7731947,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Topoľová

Topoľová 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7333519,

 
Materská škola Golianova

Golianova 1, 949 01 Nitra
tel.:037 7720 037,

 
Materská škola Bazovského

Bazovského 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7731597,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Alexyho

Alexyho 26, 949 01 Nitra
tel.:037/7731290,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Novomeského

Novomeského 20, 949 01 Nitra
tel.:037/7731596,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Rázusova

Rázusova 26, 949 01 Nitra
tel.:037/7720 704,

 
Materská škola Ľ.Okánika

Ľ.Okánika 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7332 647,

 
Základná škola Baničova

Baničova 12, 949 11 Nitra
tel.:037/7730382,

 
Základná škola Fatranská

Fatranská 14, 949 01 Nitra
tel.:037/7334344,
e-mail: zsfatranr@pobox.sk

 
Základná škola kniežaťa Pribinu

A.Šulgana 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6511832,  fax.: 037/6 51 18 32
web: www.zspribina.szm.sk
e-mail: zspribinunr@centrum.sk

 
Základná škola Krčméryho

Krčméryho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720679,  fax.: 037/7 72 83 81
web: www.zskrcmeryho.sk
e-mail: riaditelka@zskrcmeryho.sk, sekretariat@zskrcmeryho.sk

 
Základná škola Čermáň

Železničiarska 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720040,

 
Základná škola Baničova

Baničova 12, 949 11 Nitra
tel.:037/7730382,

 
Základná škola Topoľova

Topoľová 8, 949 01 Nitra
tel.:037/7331141,  fax.: 037/7 33 11 41
e-mail: zs@zstopolovanr.edu.sk, zstopolova@zoznam.sk

 
Základná škola Na hôrke

Na hôrke 30, 949 01 Nitra
tel.:037/7732964,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zsnahorke@email.cz

 
logo SOU potravinárske, spravodajnitra.sk
SOU potravinárske

Cabajská 6, 94901 Nitra
tel.:037 / 772 04 27,  fax.: 772 04 29
web: www.soupcabajskanr.edu.sk
e-mail: SOUP1@SOUPNR.sk

 
Spojená škola

B. Slančíkovej Timravy 2, 950 50 Nitra
tel.:037/6 531 641, 037/6 533 885,  fax.: 037/7 336 224
web: www.spsnr.sk
e-mail: skola@spsnr.edu.sk

 
SPŠ stavebná

Železničiarska ul. 4, 95050 Nitra
tel.:037 / 772 01 21,  fax.: 7720153

 
Športové gymnázium

Slančíkovej 2, 95050 Nitra
tel.:037/6531641,  fax.: 037/7 33 62 24
web: www.sportgymnr.sk
e-mail: sog@spsnr.edu.sk

 
Gymnázium Golianova

Golianova 68, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 80 79,  fax.: 037/6529085
web: www.gymgolnr.sk
e-mail: gymgol@gymgolnr.sk

 
logo Malá galéria AKCENT, spravodajnitra.sk
Malá galéria AKCENT

Kúpeľná 4, 949 01 Nitra
tel.:037/6517604, 0905 318 260,
e-mail: mg.akcent@gmail.com

 
Mestský úrad

Štefánikova 60, 949 01 Nitra
tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
web: www.msunitra.sk
e-mail: msunitra@msunitra.sk

 
Školské inšpekčné centrum Nitra

Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra
tel.: 037/652 23 57,  fax.: 037/652 23 57
web: www.ssiba.sk
e-mail: sicnr@ssiba.sk

 
Materská a základná škola pri Fakultnej nemocnici

Špitálska 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6545299,
e-mail: zsmsfn@post.sk

 
Základná škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 11
tel.:037/6511186,
web: zsbeethovenova.edupage.org
e-mail: zsbeethovenova@atlas.sk

 
Základná škola Benkova

Benkova 34, 949 11 Nitra
tel.:037/7731016,
web: www.zsbenkova.org
e-mail: benkova34@atlas.sk

 
Základná škola Fatranská

Fatranská 14, 949 01 Nitra
tel.:037/7334344,
e-mail: zsfatranr@pobox.sk

 
Základná škola kniežaťa Pribinu

A.Šulgana 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6511832,  fax.: 037/6 51 18 32
web: www.zspribina.szm.sk
e-mail: zspribinunr@centrum.sk

 
Základná škola Krčméryho

Krčméryho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720679,  fax.: 037/7 72 83 81
web: www.zskrcmeryho.sk
e-mail: riaditelka@zskrcmeryho.sk, sekretariat@zskrcmeryho.sk

 
Základná škola Krčméryho

Krčméryho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720679,  fax.: 037/7 72 83 81
web: www.zskrcmeryho.sk
e-mail: riaditelka@zskrcmeryho.sk, sekretariat@zskrcmeryho.sk

 
Základná škola Na hôrke

Na hôrke 30, 949 01 Nitra
tel.:037/7732964,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zsnahorke@email.cz

 
Základná škola Nábrežie Mládeže

Nábr.Mládeže 5, 949 01 Nitra
tel.:037/7331007,  fax.: 037/6 55 45 37
e-mail: zsnm@post.sk
 
Základná škola sv.Gorazda

Dlhá 78, 949 01 Nitra
tel.:037/6534438,
web: www.zsdlhanr.edu.sk
e-mail: gorazd@zsdlhanr.edu.sk

 
Základná škola sv.Marka

Petzwalova ul., 949 01 Nitra
tel.:037/7731944,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zssvmarka@atlas.sk

 
Základná škola Škultétyho

Škultétyho 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6518946,  fax.: 037/7 73 20 06
web: www.zs-skultetyho.host.sk

 
Základná škola Topoľova

Topoľová 8, 949 01 Nitra
tel.:037/7331141,  fax.: 037/7 33 11 41
e-mail: zs@zstopolovanr.edu.sk, zstopolova@zoznam.sk

 
Základná škola Tulipánova

Tulipánova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7417106,  fax.: 037/6 53 31 89
web: www.zstulipanova.sk/
e-mail: kralik@zstulipanova.sk

 
Gymnázium sv.Cyrila a Metoda

Farská 19, 949 01 Nitra
tel.:037 / 652 66 21,  fax.: 037/6524787
web: www.gcm.sk
e-mail: skola@gymscamnr.svspn.sk
 
Obchodná akadémia

Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 19 04,  fax.: 6421904
web: www.oazm.host.sk
 
Obchodná akadémia

Bolečkova 2, 95050 Nitra
tel.:037 / 741 80 91,  fax.: 418091
web: www.oanitra.edu.sk
e-mail: oanitra@stonline.sk

 
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského

Piaristická ul. 6, 94901 Nitra
tel.:037 / 741 71 68,  fax.: 7721661
e-mail: skola@pgjknr.edu.sk

 
SOU elektrotechnické

Nám. 1. Mája 500, 949 01 Nitra
tel.:037 / 783 26 24,  fax.: 783 22 39
web: www.souevr.edu.sk
e-mail: souevr@pobox.sk

 
SOU strojárske a elektrotechnické

Ul. 1. Mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
tel.:037/ 642 19 08,  fax.: 037/ 642 19 08
web: www.souszm.host.sk
e-mail: skola@sousezm.edu.sk

 
SOU Štefana Jedlíka

Dvorčianska 629 pp 9/D, 94901 Nitra
tel.:037 / 651 74 32,  fax.: 651 45 30
web: www.souaj.sk
e-mail: sou@souaj.sk

 
Stredná priemyselná škola stavebná

Cabajská 4, 94901 Nitra
tel.:037/7720121,
web: www.spssnr.edu.sk
e-mail: spss@nr.sanet.sk

 
Stredná poľnohospodárska škola

Drážovská 14, 950 12 Nitra
tel.:037 / 651 43 60,  fax.: 7413181, 037/7416014
web: www.sposnr.sk
e-mail: sposnr@sposnr.sk

 
Stredná zdravotnícka škola

Farská 23, 950 50 Nitra
 fax.: 7721683
web: www.asistenti.szm.sk
e-mail: szs.nitra@stonline.sk

 
Stredné odborné učilište chemické

Novozámocká cesta 220, 949 53 Nitra
tel.:037 / 602 70 0-18,  fax.: 602 70 8
web: www.sounovozamnr.edu.sk
e-mail: skola@souchnr.svspn.sk

 
Stredné odborné učilište

Bolečkova 2, 95003 Nitra-Mlynárce
tel.:037 / 741 47 50,  fax.: 741 47 50
e-mail: skola@sounrml.svspn.sk

 
Športové gymnázium

Slančíkovej 2, 95050 Nitra
tel.:037/6531641,  fax.: 037/7 33 62 24
web: www.sportgymnr.sk
e-mail: sog@spsnr.edu.sk

 
Združená stredná škola

SNP 2, 95330 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 27 17-8,  fax.: 037/6322364
web: www.zsszm.infozm.sk
e-mail: soupzm@nextra.sk

 
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb

Cintorínska 4, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 83 79,  fax.: 037/6528379
web: www.zssnr.edu.sk
e-mail: skola@zssnr.sk

 
Združená stredná škola obchodu a služieb

SNP 5, 953 26 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 30 70,  fax.: 037/6323200
web: www.doszm.edu.sk
e-mail: strodnto@doszm.edu.sk

 
Slovenská poľnohospodárska univerzita

Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
tel.:037-6511 751-4, 037-6512 251-4,  fax.: 037-6511 560
web: www.uniag.sk

 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 94901 Nitra
tel.:037/ 650 33 11/12/13/15, 037 /651 47 55/56/57/59,
web: www.ukf.sk

 
Materská škola Trieda SNP

Trieda SNP 77, 974 01 Banská Bystrica
tel.:048/4144817 ,
web: www.skolka77.sk

 
Materská škola Stará Tehelňa

Stará Tehelňa 7 , 974 01 Banská Bystrica
tel.:048/4145554,
web: www.materskaskola.sk/509458/index.php

 
logo Súkromná základná škola pre žiakov s chybami reči, spravodajnitra.sk
Súkromná základná škola pre žiakov s chybami reči

Na Hôrke 30, 949 01 Nitra
tel.:0907/ 733 482,
web: www.logoskola.sk
e-mail: drzikova@stonline.sk

 
Základná škola Lehota

Školská 144, 951 36 Lehota
tel.:037/6 55 31 44, 0918/832 472,
web: www.zslehota.edupage.org
e-mail: skola@zslehota.edu.sk