hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Podnikanie
logo AGROKOMPLEX - výstavníctvo, spravodajnitra.sk
AGROKOMPLEX - výstavníctvo

Výstavná 4, 949 01 Nitra
tel.:037/657 21 11,
web: www.agrokomplex.sk/
e-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk

Užitočné rady a články
 • AGROKOMPLEX - výstavníctvo Nitra

 •  
  Colný úrad Nitra

  Rázusova 2A, 950 50 Nitra
  tel.:sekretariát: 037/6 574 205, 037/6 574 206,  fax.: 037/6 574 209, 037/6 574 109
  web: www.nitra.colnasprava.sk
  e-mail: info.cuna@colnasprava.sk

   
  Colný úrad

  Partizánska 17, 975 90 Banská Bystrica
  tel.:038/4145853; 4145854; 4143043; 4113755; 4721400,  fax.: 038/4111446
  web: www.colnasprava.sk
  e-mail: sscu51@colnasprava.sk

   
  logo Obvodný úrad Nitra, spravodajnitra.sk
  Obvodný úrad Nitra

  Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 549 111 ,  fax.: 037/6 515 329
  web: www.vs.sk
  e-mail: prednosta@nr.vs.sk

   
  Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

  Záhradnícka 153, Bratislava
  tel.:02/55571610,  fax.: 02/55571601
  web: www.nadsme.sk
  e-mail: agency@nadsme.sk

   
  Daňový úrad Zlaté Moravce

  Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce
  tel.:037/6 42 18 22,
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.zm@nr.drsr.sk

   
  JUDr. Jana Titková, advokát

  Štefánikova 15, 94901 Nitra
  tel.:037/6504 831, 0905 789 841,  fax.: 037/6504 831
  e-mail: judrtitkova@centrum.sk, advokat@advokatnr.sk

   
  Daňový úrad

  Moravská 294, Vráble
  tel.:037/7 83 35 60,
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.vr@nr.drsr.sk

   
  logo Daňový úrad I, spravodajnitra.sk
  Daňový úrad I

  Damborského 5, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 526 407,  fax.: 037/6 528 209
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.nr1@nr.drsr.sk

   
  Inšpektorát práce Nitra

  Jelenecká 49, 950 38 Nitra
  tel.:037/693 38 01,
  e-mail: ipnr@ipnitra.sk

   
  Obchodný register

  Štúrova 9, 94901 Nitra
  tel.:037/7417483,

   
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

  Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
  tel.:037/244 09 99, 037/244 02 23 ,
  web: www.upsvrnr.sk
  e-mail: upsvr_nr@upsvar.sk
   
  Okresná prokuratúra Nitra

  Damborského 1, 949 99 Nitra
  tel.:037/6522724,  fax.: 037/6522723
  web: www.genpro.gov.sk

   
  Okresný súd Nitra

  Štúrová 9, 949 68 Nitra
  tel.:037/6525221,  fax.: 037/6526633
  web: www.justice.gov.sk

   
  RPIC (regionálne a poradenské informačné centrum)

  Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/7722401,
  web: www.rpic.sk
  e-mail: rpic@rpic.sk

   
  logo Krajská prokuratúra Nitra, spravodajnitra.sk
  Krajská prokuratúra Nitra

  Damborského 1, 949 66 Nitra
  tel.:037/6522 730,  fax.: 037/6522726
  web: www.genpro.gov.sk
  e-mail: kpnitra@kpnitra.sk

   
  Sekretariát predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

  Župné námestie 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/653 43 44,  fax.: 037/656 65 36
  web: www.unsk.sk
  e-mail: sekretariat.predsedu@unsk.sk

  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

  Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
  tel.:037/692 29 01,  fax.: 037/658 02 62
  web: www.unsk.sk

   
  Notársky úrad JUDr. Gabriely Rehákovej

  Kupecká 16, 94901 Nitra
  tel.:0337/6525677,  fax.: 037/6525677
  web: www.spravodajnitra.sk/rehakova
  e-mail: rehakova-notar@stonline.sk

   
  Notársky úrad JUDr. Iveta Grellová PhD.

  Kupecká 16, 949 01 Nitra
  tel.:037/6550 430,  fax.: 037/6550 430
  web: www.grellova-notar.sk
  e-mail: grellova.kancelaria@stonline.sk

   
  Notársky úrad JUDr. Oto Koppan

  Štefánikova 84, 949 01 NItra
  tel.:037/6555422, 037/6555423,

   
  Pošta Nitra 1

  Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 72 16 11,
  web: www.posta.sk
  e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

   
  Pošta Nitra 10

  Dlhá 25, 94901 Nitra
  tel.:037/7419740,

   
  Pošta Nitra 11-Klokočina

  Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
  tel.:037/7730816,

   
  Národna banka Slovenska

  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
  tel.:02/57 87 11 11, 02/58 65 11 11,  fax.: 02/87 87 11 00
  web: www.nbs.sk
  e-mail: webmaster@nbs.sk

   
  Slovenský živnostenský zväz

  Račianska 71, 831 02 Bratislava
  tel.:02/49246234,  fax.: 02/49246653
  web: www.szz.sk
  e-mail: sekretariat@szz.sk

   
  Colný úrad - pobočka

  Bratislavská 3, 950 50 Nitra
  tel.:037/692 13 11,  fax.: 037/653 63 34
  web: www.colnasprava.sk

   
  JUDr. Marek Ďuran, advokát

  Boženy Nemcovej 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6522 705, 0903 756 866, 0903 756 820,  fax.: 037/6522 705
  web: www.duran.sk
  e-mail: advokat@duran.sk

   
  Pošta Nitra 11-Klokočina

  Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
  tel.:037/7730816,

   
  Pošta Nitra 1

  Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 72 16 11,
  web: www.posta.sk
  e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

   
  Pošta Nitra 11-Klokočina

  Jurkovičová 13, 949 01 Nitra
  tel.:037/7730816,

   
  Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky

  Dunajska 4, 811 08 Bratislava 1
  tel.:02/52 96 36 94,  fax.: 02/52 96 36 94
  web: www.zbk.sk
  e-mail: zbk@zbk.sk

   
  Agroinštitút Nitra

  Akademická 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 91 01 11,  fax.: 0037/7 91 01 32
  web: www.agroinst.sk
  e-mail: agroins@agroinstitut.sk

   
  logo Malá galéria AKCENT, spravodajnitra.sk
  Malá galéria AKCENT

  Kúpeľná 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6517604, 0905 318 260,
  e-mail: mg.akcent@gmail.com

   
  Daňový úrad II Nitra

  Coboriho 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/7783047,  fax.: 6415258
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.nr2@nr.drsr.sk

   
  Mestský úrad

  Štefánikova 60, 949 01 Nitra
  tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
  web: www.msunitra.sk
  e-mail: msunitra@msunitra.sk

   
  Slovenská živnostenská komora Nitra

  Farská 5, 949 01 Nitra
  tel.:037/6526252,  fax.: 037/6526252
  web: www.szk.sk
  e-mail: sznr@in.slovanet.sk

   
  Pošta Nitra 1

  Sládkovičova 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 72 16 11,
  web: www.posta.sk
  e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

   
  Sociálna poisťovňa pobočka Nitra

  Slančíkovej 3, 950 43 Nitra
  tel.:037/69 212 00,  fax.: 037/65 338 43
  web: www.socpoist.sk
  e-mail: nitra@socpoist.sk

   
  Inštitút Spravodaj

  Kmeťkova 10, 94901 Nitra
  tel.:037/776 77 11,  fax.: 037/776 77 12
  web: www.spravodajnitra.sk
  e-mail: web@spravodajnitra.sk

   
  Poľnohospodárske družstvo Lehota

  lehota 357, 951 36 Lehota