hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Zamestnanie
Daňový úrad II Nitra

Coboriho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7783047,  fax.: 6415258
web: www.drsr.sk
e-mail: du.nr2@nr.drsr.sk

 
Sociálna poisťovňa pobočka Nitra

Slančíkovej 3, 950 43 Nitra
tel.:037/69 212 00,  fax.: 037/65 338 43
web: www.socpoist.sk
e-mail: nitra@socpoist.sk

 
Daňový úrad

Moravská 294, Vráble
tel.:037/7 83 35 60,
web: www.drsr.sk
e-mail: du.vr@nr.drsr.sk

 
Daňový úrad Zlaté Moravce

Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce
tel.:037/6 42 18 22,
web: www.drsr.sk
e-mail: du.zm@nr.drsr.sk

 
logo Daňový úrad I, spravodajnitra.sk
Daňový úrad I

Damborského 5, 949 01 Nitra
tel.:037/6 526 407,  fax.: 037/6 528 209
web: www.drsr.sk
e-mail: du.nr1@nr.drsr.sk

 
Inšpektorát práce Nitra

Jelenecká 49, 950 38 Nitra
tel.:037/693 38 01,
e-mail: ipnr@ipnitra.sk

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
tel.:037/244 09 99, 037/244 02 23 ,
web: www.upsvrnr.sk
e-mail: upsvr_nr@upsvar.sk
 
JUDr. Ladislav Barát, advokát

Štefánikova 49, 94901 Nitra
tel.:037/6512745, 037/6522462,  fax.: 037/6522462
e-mail: barat@stonline.sk

 
JUDr. Ladislav Barát, advokát

Štefánikova 49, 94901 Nitra
tel.:037/6512745, 037/6522462,  fax.: 037/6522462
e-mail: barat@stonline.sk

 
Agroinštitút Nitra

Akademická 4, 949 01 Nitra
tel.:037/7 91 01 11,  fax.: 0037/7 91 01 32
web: www.agroinst.sk
e-mail: agroins@agroinstitut.sk

 
logo Malá galéria AKCENT, spravodajnitra.sk
Malá galéria AKCENT

Kúpeľná 4, 949 01 Nitra
tel.:037/6517604, 0905 318 260,
e-mail: mg.akcent@gmail.com