hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Advokátske kancelárie
JUDr. Jana Titková, advokát

Štefánikova 15, 94901 Nitra
tel.:037/6504 831, 0905 789 841,  fax.: 037/6504 831
e-mail: judrtitkova@centrum.sk, advokat@advokatnr.sk

 
JUDr. Pavol Gráčik, advokát

Farská 40, 949 01 Nitra
tel.:0903 285 059, 037/7 416 056, 0918 484 503,  fax.: 037/7 416 056
web: www.zsfarskanr.edu.sk
e-mail: gracik@gracik.sk

 
JUDr. Ladislav Barát, advokát

Štefánikova 49, 94901 Nitra
tel.:037/6512745, 037/6522462,  fax.: 037/6522462
e-mail: barat@stonline.sk

 
JUDr. Marek Ďuran, advokát

Boženy Nemcovej 4, 949 01 Nitra
tel.:037/6522 705, 0903 756 866, 0903 756 820,  fax.: 037/6522 705
web: www.duran.sk
e-mail: advokat@duran.sk

 
JUDr. Štefan Šimon, advokát

Párovská 42, 949 01 Nitra
tel.:037/7 41 88 23, 0905 158 456,
web: www.simonstefan.edb.sk
e-mail: st.simon@ba.telecom.sk