hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Záujmové kluby a zväzy
Šachový klub

Fatranská 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7335988,
web: www.kosnr.sk
e-mail: radecka@flynet.sk

 
Klub jogy

Fatranská 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7335988,
web: www.kosnr.sk
e-mail: bakay@flynet.sk

 
Fotoklub

Fatranská 3, 94901 Nitra
tel.:037/6532544,
web: www.kosnr.sk
e-mail: smreckova@flynet.sk

 
Klub grafológie

Fatranská 3, 94901 Nitra
tel.:037/6531545,
web: www.kosnr.sk
e-mail: radecka@flynet.sk

 
Nitrianske kniežatstvo

Kynek, Nitra - Kynek
tel.:0905 730 602,
web: www.nitrianskekniezatstvo.sk

 
Kynologický klub

Čakajovce, 951 43 Čakajovce
tel.:0907 737 528 ,

 
Bonsai centrum

Pri Synagóge 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7417074,
web: www.stonline.sk/bonsainitra/
e-mail: bonsainitra@stonline.sk

 
Slovenský zväz záhradkárov

Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
tel.:02/54775422, 02/54772385,  fax.: 02/54777764
e-mail: zahradkari@marta.sk

 
Klub kaktusárov v Nitre

949 01 Nitra
tel.:0905235887,
web: www.kaktusynr.host.sk
e-mail: vladogv@stonline.sk

 
Greenpeace

Vančurova 7, P. O. Box 58 , 814 99 Bratislava 1
tel.:+421 - 2 - 5477 1202, +421 - 2 - 5477 1151,  fax.: +421 - 2 - 5477 1202 , +421 - 2 - 5477 1151
web: www.greenpeace.sk
e-mail: info@greenpeace.sk

 
VK EKONOM SPU Nitra

Čsl. Armády 1, 949 76 Nitra
tel.:+421 905 312 370 - Mgr. Ľubomír Paška (manager),
web: www.svf.sk
e-mail: info@volejbalnitra.sk

 
RR Klub slovenských turistov Nitra

Bazovského 18, 949 01 Nitra
tel.:037/7733852,
web: www.kst.sk

 
Slovenská zeleninárska únia

Trieda andreja Hlinku 2, 949 01 Nitra
tel.:0904344215, 037/6508261,
web: afnet.uniag.sk/~wagner/web/szu.htm
e-mail: Jan.kona@uniag.sk

 
Slovenské orchideové centrum pri BZ

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.:037/7413252, 037/6508734,
e-mail: orchidsk@pobox.sk

 
Tenis klub Slávia SPU AX

Ďumbierska 2, 94901 Nitra
tel.:037/6533681,

 
Letisko Janíkovce

Nitra
tel.:037/6 534 877,  fax.: 037/6 534 650
e-mail: aeroslovakia@stonline.sk

 
Materské centrum Klokanček I. (Na Hôrke)

CVČ Na Hôrke 30 (sídlisko Klokočina), 949012 Nitra
tel.:0908 602 958, 0908 575 784,
web: www.materskecentrum.sk
e-mail: klokancek@gmail.com, dancka@pobox.sk

 
Materské centrum Klokanček II. (Nedbalova 17)

Nedbalova 17 - Klokočina (v Komunitnom centre), Nitra
tel.:0908 602 958, 0908 575 784,
web: www.materskecentra.sk
e-mail: klokancek@gmai.com, dancakon@gmail.com, beorg@pobox.sk

 
Športová hala (Viacúčelová mestská hala)

Klokočina, Nitra

 
Slovenský zväz telesne postihnutých

Štefánikova 64, 949 01 Nitra
tel.:037/6 522 665, 0904 594 839,
web: www.sztp.sk
e-mail: jarovarga@centrum.sk
 
Pastoračné centrum sv. Rodiny

Hviezdoslavova 7, 949 11 Nitra
tel.:037/77 31 946,
e-mail: nitra.klokocina@fara.sk

 
logo Klub Sclerosis Multiplex, spravodajnitra.sk
Klub Sclerosis Multiplex

Novomeského 3/5, 949 11 Nitra
tel.:037/773 22 99, 0904 547 106,
web: www.ksmnr.sk
e-mail: suchan@ksmnr.sk

 
Poľovnícke združenie Zbehy

Zbehy 89, 951 42 Zbehy

 
Poľovnícke združenie Lipovec

Nitrianska 262, 951 07 Čechynce

 
ŠK Slávia SPU DFA Nitra

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:0915 134 194, 0907 520 372, 0902 944 527,

 
Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS

Nedbalova 17 (Komunitné centrum) , 949 01 Nitra
tel.:0910 22 19 55 (zapnutý len v čase služby utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00),
e-mail: klubcirkus@gmail.com