hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Sociálna starostlivosť
Detský charitný dom Sv. Lujzy

Samova 4, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 02 14, 037/7 72 17 38 ,  fax.: 037/7 72 17 98
e-mail: charita.nr@ba.telecom.sk

 
Správa zariadení sociálnych služieb

Baničova 12, 949 12 Nitra
tel.:037/6 925 513/11,14,
web: www.msunitra.sk
e-mail: moravcikova@szss.sk

 
Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01 Nitra
tel.:037/741 43 45, 0911 247 945,  fax.: 037/741 43 45
web: www.fondnr.sk
e-mail: nkf@fondnr.sk, nkn@nkn.sk

 
Azylový dom

Štúrova 55, Nitra
tel.:037/7 41 07 29,
e-mail: utuloknitra@atlas.sk

 
Slovenský červený kríž

Vajanského 7, 949 01 Nitra
tel.:037/6 52 93 34,
web: www.redcross.sk
e-mail: sus.nitra@redcross.sk

 
Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01 Nitra
tel.:037/7 414 345, 0908 484 885,  fax.: 037/7 414 345
web: www.fondnr.sk
e-mail: nkf@fondnr.sk

 
Detský domov Nitra

Dlhá 179, 94901 Nitra
tel.:037/7 33 39 41, 0905 460 113,
e-mail: ded@stonline.sk

 
Dom opatrovateľskej služby

J. Kráľa 2, 949 01 Nitra
tel.:037/772 17 79,
web: www.msunitra.sk

 
Dom s opatrovateľskou službou 2

Hollého ul.č. 9, 949 01 Nitra
tel.:037/6 52 30 45,

 
Dom s opatrovateľskou službou 3

Bernolákova ul. č. 16, 949 01 Nitra
tel.:037/652 31 83,

 
Dom s opatrovateľskou službou 4

Misionárska ul.č.3, 94901 Nitra
tel.:037/772 22 23,

 
Úsmev ako dar

Mostná 13, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 24 02,
web: www.usmev.sk, www.nahradnarodina.sk
e-mail: roman.hajdak@post.sk

 
logo OZ Nautilus, spravodajnitra.sk
OZ Nautilus

Bizetova 37, 949 11 Nitra
tel.:0905/22 31 04,
web: www.nautilusoz.sk
e-mail: nautilusOZ@nautilusOZ.sk

 
Ave Maria - lekáreň

Zbehy 138, 951 42 Zbehy

 
Združenie STORM

-, 949 01 Nitra
tel.:037/6511 867, 0907/361 011, mobil: 0907 384 341 (zapnutý len v čase služby od 17.00 do 20.00),
web: www.storm.ukf.sk
e-mail: zdruzenie.storm@gmail.com

 
Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS

Nedbalova 17 (Komunitné centrum) , 949 01 Nitra
tel.:0910 22 19 55 (zapnutý len v čase služby utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00),
e-mail: klubcirkus@gmail.com

 
Združenie STORM

-, 949 78 Nitra
tel.:0907 384 341,
web: www.storm.ukf.sk
e-mail: zdruzenie.storm@gmail.com