hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Materské školy
Materská škola Výčapy - Opatovce

Výčapy - Opatovce 478, 951 44 Výčapy - Opatovce
tel.:037/7 79 51 46,  fax.: 037/7 79 51 46

 
Materská škola Zvolenská

Zvolenská 23, 949 11 Nitra
tel.:037/6520 494,
web: www.msnitra.org/mszvolenska
e-mail: mszvolenska@flynet.sk

 
Materská škola Dolnočermánska

Dolnočermánska 57, 949 01 Nitra
tel.:037/6566305,

 
Materská škola Dražovce

Belopotockého 22, 949 01 Nitra-Dražovce

 
Materská škola Hospodárska

Hospodárska 7, 949 01 Nitra
tel.:037/7415 880,

 
Materská škola Janíkovce

Okružná 11, 949 07 Janíkovce
tel.:037/6561189,

 
Materská škola Nábrežie mládeže

Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra
tel.:037/7331 008,
web: www.msnitra.org

 
Materská škola Párovské Háje

Hydinárska 39, 949 01 Nitra
tel.:037/7733120,

 
Materská škola Platanová

Platanová 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7 41 32 72,

 
Materská škola Staromlynská

Staromlynská 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7416592,

 
Materská škola Špitálska

Špitálska 1, 949 01 Nitra

 
Materská škola T. Vansovej

T. Vansovej 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7412601,

 
Materská škola Za Humnami

Za Humnami 78, 949 01 Nitra
tel.:037/7334 234,
web: www.msnitra.org/zahumnami/index.html

 
Materská škola Alexyho

Alexyho 26, 949 01 Nitra
tel.:037/7731290,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Bazovského

Bazovského 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7731597,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7731421,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Benkova

Benkova 17, 94901 Nitra
tel.:037/7731947,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Čajkovského

Čajkovského 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6518962,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Golianova

Golianova 1, 949 01 Nitra
tel.:037 7720 037,

 
Materská škola Kollárova

Kollárova 4, 949 01 Nitra
tel.:037/6524 117,

 
Materská škola Ľ.Okánika

Ľ.Okánika 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7332 647,

 
Materská škola Novomeského

Novomeského 20, 949 01 Nitra
tel.:037/7731596,
web: www.klokocina.sk

 
Materská škola Párovská

Párovská 36, 949 01 Nitra
tel.:037/6529898,

 
Materská škola Piaristická

Piaristická 12, 949 01 Nitra
tel.:037/7721667,

 
Materská škola Rázusova

Rázusova 26, 949 01 Nitra
tel.:037/7720 704,

 
logo Materská škola Štefánikova, spravodajnitra.sk
Materská škola Štefánikova

Štefánikova 128, 949 01 Nitra
tel.:037/7720773,

 
Materská škola Štiavnická

Štiavnická 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7331958,

 
Materská škola Topoľová

Topoľová 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7333519,

 
Materská škola Wilsonovo nábrežie

Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra
tel.:037/7411 831,

 
Materská škola Trieda SNP

Trieda SNP 77, 974 01 Banská Bystrica
tel.:048/4144817 ,
web: www.skolka77.sk

 
Materská škola Stará Tehelňa

Stará Tehelňa 7 , 974 01 Banská Bystrica
tel.:048/4145554,
web: www.materskaskola.sk/509458/index.php

 
MŠ Lehota

951 36 Lehota
tel.:037/6 55 30 56,
e-mail: mslehota@zoznam.sk

 
Materská škola Zbehy

Zbehy 148, 951 42 Zbehy
tel.:037/7 79 30 79,

 
Materská škola Roháčik

Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre
tel.:037/6 56 43 67,

 
Materská škola Roháčik

Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre
tel.:037/6 56 43 67,

 
Materská škola Malý Lapáš

Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš
tel.:037/7 87 98 19,

 
Materská škola pri Základnej škole Lužianky

Sasinkova 1, 951 41 Lužianky

 
Materská škola Čakajovce

Školská 2 , 951 43 Čakajovce

 
Materská škola Veľké Zálužie

Pod Vinohrady 517, 951 35

 
Materská škola Cabaj

Cabaj 560, 951 17 Cabaj - Čápor

 
Materská škola Čápor

Čápor 1270, 951 17 Cabaj - Čápor

 
Materská škola Čechynce

Čechynce 284, 951 07 Čechynce

 
Materská škola Pohranice

Pohranice 444, 951 02 Pohranice

 
Materská škola Branč

Púvavova 8, 951 13 Branč
tel.:037/6 56 51 29,