hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Stredné školy
Gymnázium J. Kráľa

SNP 3, 95342 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 30 15,  fax.: 037/6423015
web: www.gjk-zm.szm.sk
e-mail: gymzmjk@stonline.sk

 
Gymnázium na Párovskej ul.

Párovska 1, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 37 05,  fax.: 037 / 652 37 05
web: www.gymparnr.edu.sk
e-mail: school@gymparnr.sk

 
logo PTK ECHO-Súkromné gymnázium, spravodajnitra.sk
PTK ECHO-Súkromné gymnázium

Svätourbanská 5, 949 01 Nitra
tel.:037/650 47 12,  fax.: 037/650 47 12
web: www.ssg.sk
e-mail: ssg@ssg.sk

 
Spojená škola

B. Slančíkovej Timravy 2, 950 50 Nitra
tel.:037/6 531 641, 037/6 533 885,  fax.: 037/7 336 224
web: www.spsnr.sk
e-mail: skola@spsnr.edu.sk

 
logo SOU potravinárske, spravodajnitra.sk
SOU potravinárske

Cabajská 6, 94901 Nitra
tel.:037 / 772 04 27,  fax.: 772 04 29
web: www.soupcabajskanr.edu.sk
e-mail: SOUP1@SOUPNR.sk

 
Gymnázium Vráble

Školská 1232/26, 952 01 Vráble
tel.:037 / 783 21 29,  fax.: 037/7832130
web: gymvr.edu.sk
e-mail: mail@gymvr.edu.sk

 
Obchodná akadémia

Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 19 04,  fax.: 6421904
web: www.oazm.host.sk
 
Stredná poľnohospodárska škola

Bernolákova 26, 95320 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 19 04,  fax.: 6421904

 
SOU elektrotechnické

Nám. 1. Mája 500, 949 01 Nitra
tel.:037 / 783 26 24,  fax.: 783 22 39
web: www.souevr.edu.sk
e-mail: souevr@pobox.sk

 
SOU strojárske a elektrotechnické

Ul. 1. Mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
tel.:037/ 642 19 08,  fax.: 037/ 642 19 08
web: www.souszm.host.sk
e-mail: skola@sousezm.edu.sk

 
Stredná poľnohospodárska škola Zlaté Moravce

Štúrova 13, Zlaté Moravce
tel.:6422471,

 
Združená stredná škola

SNP 2, 95330 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 27 17-8,  fax.: 037/6322364
web: www.zsszm.infozm.sk
e-mail: soupzm@nextra.sk

 
Združená stredná škola obchodu a služieb

SNP 5, 953 26 Zlaté Moravce
tel.:037 / 642 30 70,  fax.: 037/6323200
web: www.doszm.edu.sk
e-mail: strodnto@doszm.edu.sk

 
Gymnázium Golianova

Golianova 68, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 80 79,  fax.: 037/6529085
web: www.gymgolnr.sk
e-mail: gymgol@gymgolnr.sk

 
Gymnázium sv.Cyrila a Metoda

Farská 19, 949 01 Nitra
tel.:037 / 652 66 21,  fax.: 037/6524787
web: www.gcm.sk
e-mail: skola@gymscamnr.svspn.sk
 
Obchodná akadémia

Bolečkova 2, 95050 Nitra
tel.:037 / 741 80 91,  fax.: 418091
web: www.oanitra.edu.sk
e-mail: oanitra@stonline.sk

 
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského

Piaristická ul. 6, 94901 Nitra
tel.:037 / 741 71 68,  fax.: 7721661
e-mail: skola@pgjknr.edu.sk

 
SOU stavebné

Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
tel.:037/7721112,
e-mail: sousnr@mail.viapvt.sk, sousnr@monet.sk

 
SOU Štefana Jedlíka

Dvorčianska 629 pp 9/D, 94901 Nitra
tel.:037 / 651 74 32,  fax.: 651 45 30
web: www.souaj.sk
e-mail: sou@souaj.sk

 
SPŠ stavebná

Železničiarska ul. 4, 95050 Nitra
tel.:037 / 772 01 21,  fax.: 7720153

 
Stredná poľnohospodárska škola

Drážovská 14, 950 12 Nitra
tel.:037 / 651 43 60,  fax.: 7413181, 037/7416014
web: www.sposnr.sk
e-mail: sposnr@sposnr.sk

 
Stredná priemyselná škola stavebná

Cabajská 4, 94901 Nitra
tel.:037/7720121,
web: www.spssnr.edu.sk
e-mail: spss@nr.sanet.sk

 
Stredná škola Zboru väzenskej a justičnej stráže

Cintorínska 3, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 88 07,

 
Stredná zdravotnícka škola

Farská 23, 950 50 Nitra
 fax.: 7721683
web: www.asistenti.szm.sk
e-mail: szs.nitra@stonline.sk

 
Stredné odborné učilište chemické

Novozámocká cesta 220, 949 53 Nitra
tel.:037 / 602 70 0-18,  fax.: 602 70 8
web: www.sounovozamnr.edu.sk
e-mail: skola@souchnr.svspn.sk

 
Stredné odborné učilište

Bolečkova 2, 95003 Nitra-Mlynárce
tel.:037 / 741 47 50,  fax.: 741 47 50
e-mail: skola@sounrml.svspn.sk

 
Športové gymnázium

Slančíkovej 2, 95050 Nitra
tel.:037/6531641,  fax.: 037/7 33 62 24
web: www.sportgymnr.sk
e-mail: sog@spsnr.edu.sk

 
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb

Cintorínska 4, 95050 Nitra
tel.:037 / 652 83 79,  fax.: 037/6528379
web: www.zssnr.edu.sk
e-mail: skola@zssnr.sk

 
Súkromné konzervatórium

Krčméryho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/652 35 18, 0905 20 70 70,  fax.: 037/652 35 18
web: www.konzervatoriumnitra.sk
e-mail: konzervatorium@post.sk

 
Športové gymnázium Nitra

Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
tel.:037/ 65 36 336,
web: www.sportgymnr.sk
e-mail: sog@spsnr.edu.sk