hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Základné školy
Základná škola Výčapy - Opatovce

Výčapy - Opatovce 158, 951 44 Výčapy - Opatovce
tel.:037/7 79 51 08,  fax.: 037/7 79 51 08
web: www.zsvycapyopatovce.edupage.org
e-mail: evahomolova@pobox.sk

 
Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola v Nitre

Červeňová ulica, Nitra

 
logo Základná škola Drážovská, spravodajnitra.sk
Základná škola Drážovská

Drážovská 6, 949 01 Nitra
tel.:037/7412331,
web: www.zsdrazovskanr.edu.sk

 
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského

Damborského 1, 949 01 Nitra
tel.:037/741 13 36, 0902 343 155,  fax.: 037/741 56 29
web: www.zusnitra.sk
e-mail: zusnitra@zusnitra.sk

 
Súkromná základná umelecká škola

Ďurkova 18, 949 01 Nitra
tel.:037/ 6 510 143,
web: www.tralaskola.sk
e-mail: tralaskola@tralaskola.sk

 
Materská a základná škola pri Fakultnej nemocnici

Špitálska 6, 949 01 Nitra
tel.:037/6545299,
e-mail: zsmsfn@post.sk

 
Základná škola Baničova

Baničova 12, 949 11 Nitra
tel.:037/7730382,

 
Základná škola Beethovenova

Beethovenova 1, 949 11
tel.:037/6511186,
web: zsbeethovenova.edupage.org
e-mail: zsbeethovenova@atlas.sk

 
Základná škola Čermáň

Železničiarska 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720040,

 
Základná škola Fatranská

Fatranská 14, 949 01 Nitra
tel.:037/7334344,
e-mail: zsfatranr@pobox.sk

 
Základná škola kniežaťa Pribinu

A.Šulgana 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6511832,  fax.: 037/6 51 18 32
web: www.zspribina.szm.sk
e-mail: zspribinunr@centrum.sk

 
Základná škola Na hôrke

Na hôrke 30, 949 01 Nitra
tel.:037/7732964,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zsnahorke@email.cz

 
Základná škola Nábrežie Mládeže

Nábr.Mládeže 5, 949 01 Nitra
tel.:037/7331007,  fax.: 037/6 55 45 37
e-mail: zsnm@post.sk
 
Základná škola sv.Marka

Petzwalova ul., 949 01 Nitra
tel.:037/7731944,
web: www.klokocina.sk
e-mail: zssvmarka@atlas.sk

 
Základná škola sv.Svorada a Benedikta

Farská 19, 949 01 Nitra
tel.:037/7721710,
web: www.zsfarskanr.edu.sk

 
Základná škola Škultétyho

Škultétyho 1, 949 01 Nitra
tel.:037/6518946,  fax.: 037/7 73 20 06
web: www.zs-skultetyho.host.sk

 
Základná škola Topoľova

Topoľová 8, 949 01 Nitra
tel.:037/7331141,  fax.: 037/7 33 11 41
e-mail: zs@zstopolovanr.edu.sk, zstopolova@zoznam.sk

 
Základná škola Tulipánova

Tulipánova 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7417106,  fax.: 037/6 53 31 89
web: www.zstulipanova.sk/
e-mail: kralik@zstulipanova.sk

 
Základná škola Benkova

Benkova 34, 949 11 Nitra
tel.:037/7731016,
web: www.zsbenkova.org
e-mail: benkova34@atlas.sk

 
Základná škola Krčméryho

Krčméryho 2, 949 01 Nitra
tel.:037/7720679,  fax.: 037/7 72 83 81
web: www.zskrcmeryho.sk
e-mail: riaditelka@zskrcmeryho.sk, sekretariat@zskrcmeryho.sk

 
Základná škola sv.Gorazda

Dlhá 78, 949 01 Nitra
tel.:037/6534438,
web: www.zsdlhanr.edu.sk
e-mail: gorazd@zsdlhanr.edu.sk

 
logo Súkromná základná škola pre žiakov s chybami reči, spravodajnitra.sk
Súkromná základná škola pre žiakov s chybami reči

Na Hôrke 30, 949 01 Nitra
tel.:0907/ 733 482,
web: www.logoskola.sk
e-mail: drzikova@stonline.sk

 
Základná škola Lehota

Školská 144, 951 36 Lehota
tel.:037/6 55 31 44, 0918/832 472,
web: www.zslehota.edupage.org
e-mail: skola@zslehota.edu.sk

 
Základná škola Zbehy

Zbehy 661, 951 42 Zbehy
tel.:037/7 79 32 24,
e-mail: spanova@zszbehy.edu.sk - p. riaditeľka Španová

 
Základná škola Veľký Lapáš

951 04 Veľký Lapáš
tel.:037/7 87 98 07,
e-mail: skola@velkylapas.sk

 
Základná škola Nitrianske Hrnčiarovce

Jelenecká 72, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

 
Základná škola Lužianky

Sasinkova 1, 951 41 Lužianky

e-mail: zs-luzianky@post.sk

 
Základná škola Čakajovce

Čakajovce 201, 951 14 Čakajovce

 
Základná škola Veľké Zálužie

Školská 851, 951 35 Veľké Zálužie
tel.:037/6 59 22 03,
web: www.zsvzaluzie.sk
e-mail: svzaluzie@post.sk

 
Základná škola Cabaj - Čápor, časť Cabaj

Školská 197, 951 17 Cabaj - Čápor
tel.:037/7 88 84 06,
web: www.zscabaj.edupage.org
e-mail: zscabaj@zscabaj.edu.sk

 
Základná škola Čechynce

Nitrianska 1, 951 07 Čechynce

 
Základná škola Pohranice

Pohranice 245, 951 02 Pohranice

 
Základná škola Branč

Nitrianska 98, 951 13 Branč
tel.:037/6 56 51 29,