hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Kultúrne inštitúcie
Kaviareň coctail bar disco bar Satyr

Fraňa Mojtu 12, 949 01 Nitra
tel.:037/6 51 20 50, 0911 929 290,  fax.: 037/651 20 51
web: www.satyr.sk
e-mail: satyr@satyr.sk

 
CINEMAX Nitra

Chrenovská ul. 1661/30, 949 01 Nitra
tel.:037/2 861 125,
web: www.cine-max.sk
e-mail: kinonr@cine-max.sk

Užitočné rady a články
 • test cinemax

 •  
  logo Nitrianska galéria, spravodajnitra.sk
  Nitrianska galéria

  Župné námestie 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/ 657 96 41-3,  fax.: 037/657 96 42
  web: www.nitrianskagaleria.sk
  e-mail: sekretariatng@flynet.sk
   
  logo Ponitrianske múzeum, spravodajnitra.sk
  Ponitrianske múzeum

  Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/7419771, 037/6510000, 037/6514245,  fax.: 037/7419771
  web: www.muzeumnitra.sk/
  e-mail: nimuz@stonline.sk

  Užitočné rady a články
 • Ponitrianske múzeum v Nitre

 •  
  Galéria VÚŽV

  Hlohovská 2, Lužianky

  web: www.nitrianskagaleria.sk

   
  Dom Matice slovenskej

  Dolnočermánska 737, 94901 Nitra-Čermáň
  tel.:037/6566228,
  web: www.kamdomesta.sk
  e-mail: dms_nitra@zoznam.sk

   
  Domino-centrum voľného času

  Štefánikova 63, 949 01 Nitra
  tel.:037/6526373,
  web: www.msunitra.sk
  e-mail: cvcdomino@post.sk

   
  logo AGROKOMPLEX - výstavníctvo, spravodajnitra.sk
  AGROKOMPLEX - výstavníctvo

  Výstavná 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/657 21 11,
  web: www.agrokomplex.sk/
  e-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk

  Užitočné rady a články
 • AGROKOMPLEX - výstavníctvo Nitra

 •  
  Filmový klub Nitra

  Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra
  tel.:0905 580 297,
  web: www.ukf.sk

   
  logo Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, spravodajnitra.sk
  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

  Ul. 7 pešieho pluku, 94901 Nitra
  tel.:037/6525003,  fax.: 037/6524091
  web: http://www.staredivadlo.sk/
  e-mail: sdn@staredivadlo.sk
   
  Cafe Piano

  Farská 46, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 721 651,
  web: www.piano.sk
  e-mail: piano@post.sk

   
  logo Krajské osvetové stredisko v Nitre, spravodajnitra.sk
  Krajské osvetové stredisko v Nitre

  Fatranská 3, 949 01 Nitra
  tel.:037/6531545, 037/7335988,  fax.: 037/6531546
  web: www.kosnr.sk
  e-mail: kosnr@flynet.sk

  Užitočné rady a články
 • Krajské osvetové stredisko v Nitre

 •  
  Výstavná sieň Jána Plesníka

  Hlohovecká 2, Nitra - Lužianky

   
  logo Zábavno - obchodné centum MAX, spravodajnitra.sk
  Zábavno - obchodné centum MAX

  Chrenovská ul. 1661/30, 949 01 Nitra

  web: www.ocmax.sk
  e-mail: nitra@ocmax.sk

   
  Farská pivnica

  Farská 10, 949 01 Nitra
  tel.:037/651 20 61,
  web: www.vsetkovmeste.sk

   
  Synagóga

  Pri Synagóge, 949 01 Nitra

   
  Základná umelecká škola Jozefa Rosinského

  Damborského 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/741 13 36, 0902 343 155,  fax.: 037/741 56 29
  web: www.zusnitra.sk
  e-mail: zusnitra@zusnitra.sk

   
  ART-Galéria

  Kupecká 7, 949 01 Nitra
  tel.:037/7419360,
  web: www.artgaleria.sk
  e-mail: artgaleria@miklik.sk

   
  Botanická záhrada SPU

  Tr. A. Hlinku, 949 01 Nitra
  tel.:037/6508732,
  web: www.uniag.sk/SKOLA/BZ
  e-mail: milan.misak@uniag.sk, milan.knoll@uniag.sk

   
  Nitrianská hvezdáreň

  Fatranská 3, 94901 Nitra
  tel.:037/6537 449,
  e-mail: nihvezd @kosnr.sk

   
  Evanjelický kostol Ducha Svätého

  Ul. Andreja Sládkoviča č. 12, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 514 413,  fax.: 037/6 514 413
  web: www.ecavnr.szm.sk
  e-mail: ecav.nitra@stonline.sk

   
  logo Divadlo Andreja Bagara, spravodajnitra.sk
  Divadlo Andreja Bagara

  Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
  tel.:+421 (0)37 7764 711,
  web: www.dab.sk
  e-mail: jan.gresso@dab.sk
   
  Agroinštitút Nitra

  Akademická 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 91 01 11,  fax.: 0037/7 91 01 32
  web: www.agroinst.sk
  e-mail: agroins@agroinstitut.sk

   
  Nitriansky informačný systém - NISYS

  Štefánikova 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/1 61 86, 037/7 410 906,  fax.: 037/7 410 907
  web: www.nitra.sk, www.nisys.sk
  e-mail: info@nitra.sk

   
  Divadlo Andreja Bagara

  Svätoplukovo námestie 4, 95053 Nitra
  tel.:037/7721580, 037/6524872,
  web: www.dab.sk
  e-mail: maros.zitny@spravodajnitra.sk
   
  Kostol Navštívenia Panny Márie

  Farská ulica, Nitra

   
  Kostol sv.Petra a Pavla

  Samova 2, Nitra

   
  Kostol sv. Gorazda

  Klokočina, Nitra

   
  Kostol sv. Martina

  Chrenová, Nitra

  web: www.nitra.sk

   
  Kostol sv. Urbana

  Morušová 848, Nitra (Čermáň)

   
  Kostol sv. Františka Xaverského

  Dražovce, Nitra

   
  Kostol sv. Ondreja

  Dolné Krškany, Nitra

   
  Kostol Všetkých svätých

  Kynek, Nitra

   
  Kostol sv. Imricha

  Štitáre, Nitra

   
  Kostol sv. Urbana

  Zobor, Nitra

   
  Dom Kresťanského zboru

  Podzámska 17, Nitra
  tel.:037/741 8212,

   
  Podzoborské kultúrne a informačné stredisko

  Farská 44, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 413 852,
  e-mail: podzoborie@stonline.sk

   
  logo Malá galéria AKCENT, spravodajnitra.sk
  Malá galéria AKCENT

  Kúpeľná 4, 949 01 Nitra
  tel.:037/6517604, 0905 318 260,
  e-mail: mg.akcent@gmail.com

   
  Pastoračné centrum sv. Rodiny

  Hviezdoslavova 7, 949 11 Nitra
  tel.:037/77 31 946,
  e-mail: nitra.klokocina@fara.sk

   
  Kaplnka na Murániho ulici

  Murániho ulica, Nitra

   
  Ignug

  Martinska, 94901 Nitra
  tel.:0903580050,
  e-mail: mj@rollo.sk

   
  logo Fotogaléria TRAFAČKA, spravodajnitra.sk
  Fotogaléria TRAFAČKA

  Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra
  tel.:0905 651 667,
  web: www.trafacka.sk
  e-mail: trafacka@trafacka.sk

  Užitočné rady a články
 • Fotogaléria TRAFAČKA

 •  
  Mlyny Cinemas

  Galéria MLYNY Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
  tel.:037 322 1111,
  e-mail: mlyny-cinemas@mlyny-cinemas.sk
   
  logo Nové divadlo, spravodajnitra.sk
  Nové divadlo

  Dolnočermánska 737/91, 949 11 Nitra
  tel.:0903 394 138, 0910 994 209,
  web: www.novedivadlo.sk
  e-mail: info@novedivadlo.sk