hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Štátne úrady a organizácie
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov

Južná trieda 93, Košice
tel.:055/6782483,  fax.: 055/6782483
web: www.zsvb.sk
e-mail: zsvb@nextra.sk

 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Záhradnícka 153, Bratislava
tel.:02/55571610,  fax.: 02/55571601
web: www.nadsme.sk
e-mail: agency@nadsme.sk

 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie

Samova 3, 949 01 Nitra
tel.:037/6515420,
web: www.sopsr.sk

 
Štatistický úrad SR

Miletičova 3, 824 67 Bratislava
tel.:02/502 36 341, 02/502 36 339,
web: www.statistics.sk

 
Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska

Čelakovského 11, Bratislava 1
tel.:02/5441 4174,  fax.: 02/5443 0989
web: www.narks-real.sk
e-mail: narks@narks-real.sk

 
Národna banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
tel.:02/57 87 11 11, 02/58 65 11 11,  fax.: 02/87 87 11 00
web: www.nbs.sk
e-mail: webmaster@nbs.sk

 
Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8, Bratislava
tel.:02/59364223, 02/59364214,  fax.: 02/59364250
web: www.sfrb.sk
e-mail: statistika@sfrb.sk

 
Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky

Dunajska 4, 811 08 Bratislava 1
tel.:02/52 96 36 94,  fax.: 02/52 96 36 94
web: www.zbk.sk
e-mail: zbk@zbk.sk

 
Ambasáda-Česká republika

Hviezdoslavove námestie 8, 81000 Bratislava
tel.:02/59203301, 02/592033,  fax.: 02/52931209
web: www.czechembassy.org
e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz

 
Prezídium policajného zboru SR

Račianska 45, 812 72 Bratislava
tel.:09610/111 11,  fax.: 09610/590 69
e-mail: psenakov@minv.sk