hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Krajské úrady a organizácie
Krajský stavebný úrad v Nitre

Lomnická ul. č. 44, 949 01 Nitra
tel.:037/6549111, 037/6549201, 037/6522879,
web: www.nrksu.sk

 
Sekretariát predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Župné námestie 3, 949 01 Nitra
tel.:037/653 43 44,  fax.: 037/656 65 36
web: www.unsk.sk
e-mail: sekretariat.predsedu@unsk.sk

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
tel.:037/692 29 01,  fax.: 037/658 02 62
web: www.unsk.sk

 
logo Krajská prokuratúra Nitra, spravodajnitra.sk
Krajská prokuratúra Nitra

Damborského 1, 949 66 Nitra
tel.:037/6522 730,  fax.: 037/6522726
web: www.genpro.gov.sk
e-mail: kpnitra@kpnitra.sk

 
Krajský lesný úrad

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.:037/6555604, 037/6555606,
web: www.les@nrk.vs.sk
e-mail: jozef.raticak.lnr@3s.land.gov.sk

 
Krajský pozemkový úrad v Nitre

Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra
tel.:037/6549245,
web: www.mpsr.sk/pu
e-mail: popplh@nrk.vs.sk

 
Krajský školský úrad v Nitre

Piaristická 2, 949 80 Nitra
tel.:037/6549281,  fax.: 037/6522337
web: www.vs.sk
e-mail: osmt@nrk.vs.sk

 
Krajský úrad životného prostredia v Nitre

Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
tel.:037/6549 360 kancelária prednostu, 037/6549361 sekretariát prednostu,  fax.: 037/6513 932
web: www.vs.sk
e-mail: zivotne@nrk.vs.sk

 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru

Kalvárska 2, 949 36 Nitra
tel.:096 13 01 111 ,  fax.: 096 13 02 109
web: www.minv.sk
e-mail: krpznr@minv.sk