hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Obvodné a okresné úrady a organizácie
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:096130/1111,
web: www.minv.sk

 
logo Obvodný úrad Nitra, spravodajnitra.sk
Obvodný úrad Nitra

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.:037/6 549 111 ,  fax.: 037/6 515 329
web: www.vs.sk
e-mail: prednosta@nr.vs.sk

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Mojmírovce

Hlavná 943,
tel.:037/7798336,
web: www.mojmírovce.sk

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Lužianky

Rastislavova 344, 951 41 Lužianky
tel.:037/7783 562,  fax.: 037/7783 515

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Veľké Zálužie

Cintorínska 379, 951 35 Veľké Zálužie
tel.:037/6592 202,

 
Okresné stavebné bytové družstvo

Dlhá 4, 949 01 Nitra
tel.:037/6532653,
web: www.osbdnr.sk

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Chrenová

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:09061303705,

 
Obvodné oddelenie policajného zboru Klokočina

Ćajkovského 2, 949 01 Nitra
tel.:037/6525360,

 
Obvodný úrad životného prostredia

ul. J. Kráľa 144, 949 01 Nitra
tel.:037/652 40 96,
web: http://www.nr.kuzp.sk/
e-mail: ozpuvs@nr.vs.sk

 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nitra

Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
tel.:037/6520424, 037/6520425,  fax.: 037/6520423
web: www.hazz.sk
e-mail: pnrl@hazzni.sk

 
Okresný súd Nitra

Štúrová 9, 949 68 Nitra
tel.:037/6525221,  fax.: 037/6526633
web: www.justice.gov.sk

 
RPIC (regionálne a poradenské informačné centrum)

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:037/7722401,
web: www.rpic.sk
e-mail: rpic@rpic.sk

 
Slovenská obchodná a priemyselná komora, nitrianska regionálna komora SOPK

Akademická 4, 949 01 Nitra
tel.:037/6535466,  fax.: 037/7336739
web: www.sopk.sk
e-mail: sopkrknn@scci.sk

 
Obvodný pozemkový úrad Nitra

Štefánikova trieda 88, 949 95 Nitra
tel.:037/6523126,
web: www.snr.vsnet.sk
e-mail: opplh@nr.vs.sk

 
Okresná prokuratúra Nitra

Damborského 1, 949 99 Nitra
tel.:037/6522724,  fax.: 037/6522723
web: www.genpro.gov.sk

 
Prezídium policajného zboru Nitra

Piaristická 5, 949 01 Nitra
tel.:0961 302 581,

 
Obecný úrad Močenok

Sv. Gorazda 626/82, 951 31 Močenok
tel.:037/6 55 23 74,  fax.: 037/6 55 28 30
web: www.mocenok.sk
e-mail: sekretariat@mocenok.sk