hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Ostatné inštitúcie
Rímskokatolícky farský úrad Chrenová

Chrenovská 14, 949 01 Nitra
tel.:037/733 6721,

 
Detský charitný dom Sv. Lujzy

Samova 4, 949 01 Nitra
tel.:037/7 72 02 14, 037/7 72 17 38 ,  fax.: 037/7 72 17 98
e-mail: charita.nr@ba.telecom.sk

 
Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01 Nitra
tel.:037/7 414 345, 0908 484 885,  fax.: 037/7 414 345
web: www.fondnr.sk
e-mail: nkf@fondnr.sk

 
Rímskokatolícky farský úrad Klokočina

Hviezdoslavova 7, 949 11 Nitra
tel.:037/773 1946,
e-mail: nitra.klokocina@fara.sk

 
Rímskokatolícky farský úrad

Farská 18, 949 01 Nitra
tel.:037/65 22 008,

 
Misijný Dom Matky Božej

Kalvária 3, 949 01 Nitra
tel.:037/7769 434, 7769 400,
web: www.svd.sk
e-mail: stefanec@svd.sk

 
Cirkevný zbor evanielickej cirkvi AV

Sládkovičova 12 , 949 01 Nitra
tel.:037/651 4413, 0903 255 197,
web: www.ecavnr.szm.sk
e-mail: ecav.nitra@stonline.sk

 
Spolok sv. Vojtecha - Vojtech s.r.o.

Na Vŕšku 1, 949 01 Nitra
tel.:037/741 9182,

 
Reformovaná kresťanská cirkev

Fraňa Mojtu 10, 949 01 Nitra
tel.:037/651 6425,

 
Správa cintorínov

Cintorínska 18, 949 01 Nitra
tel.:037/741 6644,

 
SKI-TMG REMATA

Priemyselná 11, 971 01 Prievidza
tel.:046/542 52 43, 0903 619 044,  fax.: 046/542 52 44
web: www.skitmg.sk

 
I.M.I. AUTO

Cabajská cesta 10, 949 01 Nitra
tel.:037/652 42 85, 651 55 77, 652 32 57,
web: imi.picabo.sk

 
Inštitút Spravodaj

Kmeťkova 10, 94901 Nitra
tel.:037/776 77 11,  fax.: 037/776 77 12
web: www.spravodajnitra.sk
e-mail: web@spravodajnitra.sk

 
Nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS

Nedbalova 17 (Komunitné centrum) , 949 01 Nitra
tel.:0910 22 19 55 (zapnutý len v čase služby utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00),
e-mail: klubcirkus@gmail.com

 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru

Kalvárska 2, 949 36 Nitra
tel.:096 13 01 111 ,  fax.: 096 13 02 109
web: www.minv.sk
e-mail: krpznr@minv.sk