hľadať
Inštitúcie
Podľa pôsobnosti
-
Podľa typu
-
Tématické rozdelenie inštitúcií
-
Miestne úrady a organizácie
logo AGROKOMPLEX - výstavníctvo, spravodajnitra.sk
AGROKOMPLEX - výstavníctvo

Výstavná 4, 949 01 Nitra
tel.:037/657 21 11,
web: www.agrokomplex.sk/
e-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk

Užitočné rady a články
 • AGROKOMPLEX - výstavníctvo Nitra

 •  
  STK Slovdekra s.r.o.

  Štúrová 149, 949 01 Nitra
  tel.:037/6524752,  fax.: 037/6524752
  web: www.slovdekra.sk
  e-mail: stk.nitravslovdekra.sk

   
  Veolia Transport Nitra a.s.

  Štúrova 72, 949 01 Nitra
  tel.:037/6599 224,  fax.: 037/7720 244
  e-mail: sekretariat@veolia-transport.sk

   
  Službyt

  Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
  tel.:037/6922 109,  fax.: 037/6922 130
  e-mail: sekretariat@sluzbyt-nitra.sk

   
  Daňový úrad

  Moravská 294, Vráble
  tel.:037/7 83 35 60,
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.vr@nr.drsr.sk

   
  logo Daňový úrad I, spravodajnitra.sk
  Daňový úrad I

  Damborského 5, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 526 407,  fax.: 037/6 528 209
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.nr1@nr.drsr.sk

   
  Daňový úrad Zlaté Moravce

  Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce
  tel.:037/6 42 18 22,
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.zm@nr.drsr.sk

   
  Colný úrad Nitra

  Rázusova 2A, 950 50 Nitra
  tel.:sekretariát: 037/6 574 205, 037/6 574 206,  fax.: 037/6 574 209, 037/6 574 109
  web: www.nitra.colnasprava.sk
  e-mail: info.cuna@colnasprava.sk

   
  Colný úrad - pobočka

  Bratislavská 3, 950 50 Nitra
  tel.:037/692 13 11,  fax.: 037/653 63 34
  web: www.colnasprava.sk

   
  Slovenský pozemkový fond

  Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 513 592,, 037/6 513 590,, 037/6 513 591,  fax.: 037/6 513 591

   
  Nitriansky informačný systém - NISYS

  Štefánikova 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/1 61 86, 037/7 410 906,  fax.: 037/7 410 907
  web: www.nitra.sk, www.nisys.sk
  e-mail: info@nitra.sk

   
  Daňový úrad II Nitra

  Coboriho 2, 949 01 Nitra
  tel.:037/7783047,  fax.: 6415258
  web: www.drsr.sk
  e-mail: du.nr2@nr.drsr.sk

   
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

  Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
  tel.:037/244 09 99, 037/244 02 23 ,
  web: www.upsvrnr.sk
  e-mail: upsvr_nr@upsvar.sk
   
  Sociálna poisťovňa pobočka Nitra

  Slančíkovej 3, 950 43 Nitra
  tel.:037/69 212 00,  fax.: 037/65 338 43
  web: www.socpoist.sk
  e-mail: nitra@socpoist.sk

   
  Obchodný register

  Štúrova 9, 94901 Nitra
  tel.:037/7417483,

   
  Inšpektorát práce Nitra

  Jelenecká 49, 950 38 Nitra
  tel.:037/693 38 01,
  e-mail: ipnr@ipnitra.sk

   
  Inšpektorát SOI

  P.O.BOX 49A, Staničná 9, 949 01 Nitra
  tel.:037/7720001,  fax.: 037/7720024
  e-mail: nr@soi.sk

   
  Katastrálny úrad v Nitre

  Štefánikova 69, 949 01 NITRA
  tel.:037/6549 111,  fax.: 037/6533 797
  web: www.geodesy.gov.sk
  e-mail: kukoni@gku.sk

   
  Mestská polícia

  Cintorínska 6, 949 01 Nitra
  tel.:037/6513311, 037/6513313,  fax.: 037/6513313
  web: www.mspnitra.sk
  e-mail: msp@mspnitra.sk

   
  Mestské služby

  Tehelná 3, 94901 Nitra
  tel.:037/7720 003,  fax.: 037/6525 054
  e-mail: sluzby@mss-nitra.sk

   
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra

  Akademická 1, 949 01 Nitra
  tel.:037 /6557 253, 037/6536 202-3,  fax.: 037/6536 202, 037/6524 278
  web: www.svps.sk
  e-mail: rvsnro@svssr.sk

   
  Správa katastra Nitra

  ul. Jozefa Vuruma č.1, 949 01 Nitra
  tel.:037/6512028,  fax.: 037/6512053
  e-mail: kuni@gku.sk

   
  Správa majetku

  Kupecká 16, 949 01 Nitra
  tel.:6524 125,

   
  Stredisko údržby Chrenová - Službyt

  Ľ. Okánika 3, 94901 Nitra
  tel.:6532214,

   
  Stredisko údržby Klokočina - Službyt

  Mikovíniho 8 -priestory, 94901 Nitra
  tel.:6510480,

   
  Stredisko údržby Staré mesto - Službyt

  Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
  tel.:6522117,

   
  Železnice SR

  Staničná ul. 6, 949 01 Nitra
  tel.:pokladňa - informácie: 037/6524 025, 037/2294 485,

   
  Mestská hromadná doprava

  Štefánikova tr., 949 01 Nitra
  tel.:037/7412 183,
  web: www.imhd.sk/nr
  e-mail: mhd@sadnr.sk

   
  Medzinárodné letisko

  Janíkovce, 949 07 Nitra - Janíkovce
  tel.:037/6561 251, 037/7334 805,  fax.: 037/6561 251
  e-mail: info@airportnitra.sk

   
  Slovenská živnostenská komora Nitra

  Farská 5, 949 01 Nitra
  tel.:037/6526252,  fax.: 037/6526252
  web: www.szk.sk
  e-mail: sznr@in.slovanet.sk

   
  Školské inšpekčné centrum Nitra

  Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra
  tel.: 037/652 23 57,  fax.: 037/652 23 57
  web: www.ssiba.sk
  e-mail: sicnr@ssiba.sk

   
  Katastrálny úrad - Správa katastra

  ul. Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra
  tel.:037/6512 028, 037/6512 792,  fax.: 037/6512053
  e-mail: skni@skgeodesy.sk - sekretariát, kuni@gku.sk

   
  Mestský úrad

  Štefánikova 60, 949 01 Nitra
  tel.:037/650 21 11,  fax.: 037/650 23 31
  web: www.msunitra.sk
  e-mail: msunitra@msunitra.sk

   
  Colný úrad

  Partizánska 17, 975 90 Banská Bystrica
  tel.:038/4145853; 4145854; 4143043; 4113755; 4721400,  fax.: 038/4111446
  web: www.colnasprava.sk
  e-mail: sscu51@colnasprava.sk

   
  Nitrianska komunitná nadácia

  Farská 5, 949 01 Nitra
  tel.:037/7 414 345, 0908 484 885,  fax.: 037/7 414 345
  web: www.fondnr.sk
  e-mail: nkf@fondnr.sk

   
  Slovenský zväz telesne postihnutých

  Štefánikova 64, 949 01 Nitra
  tel.:037/6 522 665, 0904 594 839,
  web: www.sztp.sk
  e-mail: jarovarga@centrum.sk
   
  logo OZ Nautilus, spravodajnitra.sk
  OZ Nautilus

  Bizetova 37, 949 11 Nitra
  tel.:0905/22 31 04,
  web: www.nautilusoz.sk
  e-mail: nautilusOZ@nautilusOZ.sk

   
  Pastoračné centrum sv. Rodiny

  Hviezdoslavova 7, 949 11 Nitra
  tel.:037/77 31 946,
  e-mail: nitra.klokocina@fara.sk

   
  Obvodné oddelenie policajného zboru Lužianky

  Rastislavova 344, 951 41 Lužianky
  tel.:037/ 78 35 62,