Agroinštitút Nitra
 
 o inštitúcii

Agroinštitút Nitra zabezpečuje tvorbu stratégií a koncepcie celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva.

Agroinštitút zabezpečuje aj úlohy súvisiace s odborným vzdelávaním v stredných školách s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním.

Medzi strategické ciele Agroinštitútu patrí:

  • vytváranie efektívneho systému celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva
  • podpora poradenstva;

V rámci komplexných služieb poskytuje knižnično-informačné služby, prenájom rokovacích priestorov, ubytovacie a stravovacie služby.

 
O inštitúcii
o inštitúcii
kontakt
web
Správy
oznamy
pýtate sa my odpovedáme
položiť otázku
Napíšte nám
e-mail
On-line ponuky