hľadať
Inštitúcie

3 - zónový systém poskytovania služieb

dátum pridania: 20.08.09-09:40

Dňa 1.6.2009 začal Úrad PSVR Nitra implementovať nový systém poskytovania služieb zamestnanosti "3 – zónový systém", ktorého cieľom bolo zvýšenie kvality práce s klientom.

Hlavným zámerom zavedenia 3 – zónového systému bolo efektívne nastaviť systém poskytovania služieb zamestnanosti tak, aby uchádzači o zamestnanie ( UoZ )dostali služby potrebné na ich uplatnenie sa na trhu práce adresne a včas.

Rozčlenenie 3-zónového systému:


I. zóna - Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby

* je zameraná na kontakt s klientmi, ktorí sa rozhodli využiť pomoc úradu pri hľadaní zamestnania a UoZ , ktorí sú aktívni a samostatní a potrebujú informácie. Každý klient má bezplatný prístup na internet a môže vyhľadávať informácie na portáloch zverejňujúcich voľné pracovné miesta, môže si prehliadať databázu pracovných ponúk a vďaka medzinárodnému projektu EURES si hľadať prácu aj v zahraničí, následne si pripraviť a vytlačiť materiály potrebné pre uchádzanie sa o zamestnanie – žiadosť, životopis. Prípadne môže využiť pomoc odborného zamestnanca, ktorý sa mu venuje individuálne.

II. zóna - Sprostredkovateľské služby

* patrí sem sprostredkovanie zamestnania, ktoré je však viac individuálne a sprostredkovateľ sa stáva manažérom UoZ pri jeho umiestnení sa na trhu práce. Sprostredkované zamestnanie je najmä pre tých UoZ, ktorí majú presnú predstavu o svojich potrebách. Do druhej zóny však prichádzajú aj UoZ, ktorí si nevedia sami nájsť prácu alebo majú nejaký osobný či pracovný problém, kvôli ktorému si nevedia nájsť vhodné zamestnanie. Toto odborné poradenstvo je intenzívne a v rámci neho sa vypracováva individuálny akčný plán.
III. zóna - Odborné poradenské služby a nástroje APTP
* jej cieľom je zabezpečiť zo strany zamestnancov úradu UoZ odborné poradenské služby a úkony potrebné pre zaradenia UoZ na niektorý z nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce potrebných na jeho uplatnenie sa na trhu práce.
Služby v rámci 3 – zónového systému môžu klienti využiť osobne na adrese :
Úrad PSVR Nitra
Nábrežie mládeže č. 1
949 01 Nitra
 poslať článok mailom  vytlačiť článok

Chcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!