hľadať
Inštitúcie

2% pre telesne postihnutých

dátum pridania: 14.04.08-09:47

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2008 môžu právnické a fyzické osoby podľa zákona č:595/2003 o dani z príjmov poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie „rok 2007“ na humanitné účely. Touto cestou sa na Vás obraciame s prosbou o láskavosť, aby ste 2% z Vašich zaplatených daní poukázali našej organizáci.
Slovenský Zväz telesne postihnutých( SZTP) je občianske združenie, ktorého cieľom je starostlivosť o telesne postihnutých občanov, vrátane telesne postihnutých detí.
Naša Základná Organizácia je súčasťou celoslovenského združenia Slovenský zväz telesne postihnutých.
Telesne postihnutým občanom poskytujeme sociálne a právne poradenstvo, zabezpečujeme rekondično-integračné pobyty pre telesne postihnutých, robíme osvetu v oblasti integrácie TP občanov medzi zdravú populáciu (sociálna inklúzia) a ďalšie aktivity v prospech telesne postihnutých, ktoré sú obsiahnuté v cieľoch SZTP a sú súčasťou Stanov SZTP.
Bez finančných prostriedkov sa takáto humanitná činnosť nedá robiť. Poukázanie 2% z Vašich zaplatených daní z príjmu by nám veľmi pomohlo naplniť cieľ našej činnosti.
2% z Vašich zaplatených daní, ktoré poukážete našej organizácii Vám nebudú chýbať, pretože v opačnom prípade zostávajú príjmom štátneho rozpočtu.
Preto Vás prosíme, pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2007 vyplňte aj kolonku na odovzdanie 2% z daní.

Prijímateľ: IČO: 12664979/053

Právna forma: Občianske združenie

Názov: SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA č. 126

Sídlo: ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 64 , 949 01 NITRA

 poslať článok mailom  vytlačiť článok

Chcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!